Gimnastika za prstiće – stimulacija razvoja fine motorike, I dio

PIŠE: Marija Končar, master defektolog Šta je to gimnastika za prstiće? Jedan od načina stimulacije razvoja fine motorike jeste gimnastika (eng.-finger aerobics exercises) za prstiće. Deca koja imaju slabije razvijenu finu motoriku često se bore sa pisanjem (crtanjem, držanjem olovke,…) i nemaju dovoljno razvijenu ovu vještinu. Vježbice za prste pomažu da se razvije senzomotorna svijest i da se razvije manipulativna spretnost (spretnost ruku i prstiju). Ova vrsta vježbe je dobra za zagrijavanje pred pisanje, može se korisiti i u toku pauze u radu sa djecom kako bi se razbila monotonija. “Sklek pauka” – Početni položaj šake je takav da obje Read More

Šta doprinosi razvoju grafomotorike?

Kod jednog broja djece se javlja problem iako naizgled za pisanje ne postoje prepreke jer je dijete zdravo, vidi, čuje, inteligentno je, nema neuroloških ispada. Nepravilan rukopis kod te djece može da bude iz različitih razloga, neophodno je svaki slučaj posmatrati pojedinačno kako bi se utvrdio glavni uzrok. Pored nezrele vizuelne percepcije i govorno-jezičkih poremećaja, uzrok problema u pisanju može da bude poremećaj u razvoju grafomotorike. Read More