Predlozi poklona za djecu s razvojnim problemima

Ako imate dijete s teškoćama u razvoju ili tražite poklon za njega, nemojte misliti da morate biti ne znam kako oprezni i maštoviti. Većina stvari koja bi odgovarala svoj djeci, odgovarat će i njima. Jedino obratite pažnju da igračke nemaju sitne dijelove, da budu živih boja, da imaju zvuk, da podstiču razmišljanje i kreativnost i pružaju što više mogućnosti za senzorni razvoj i motoriku. Read More