Djeca sa invaliditetom nemaju dovoljnu podršku

U Crnoj Gori djeca sa invaliditetom nemaju dovoljnu podršku, a njihova inkluzija u obrazovnom sistemu nije na zadovoljavajuća, ocijenjeno je na radionici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG). Radionica Djeca s invaliditetom u Crnoj Gori kroz objektiv Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, organizovana je u saradnji sa Evropskim formumom osoba sa invaliditetom – EDF i UNICEF-om, u okviru projekta kojeg finansira Evropska unija. Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić, ocijenila da su djeca sa invaliditetom u Crnoj Gori dugo godina bila tabu tema, navodeći da se situacija značajno promjenila, ali ne u dovoljnoj mjeri. „Djeca sa invaliditetom ni Read More