Disciplinski postupak protiv cetinjskih ljekara

Cetinjski ljekari nijesu na vrijeme procijenili hitnost stanja pacijentkinje Marije Ražnatović i zbog toga je Komisija za vanrednu eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada, koju je formiralo Ministarstvo zdravlja, predložila da bude pokrenut disciplinski postupak. Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, komisija je, nakon kontrole povodom pritužbe Božidara Šofranca i Marije Ražnatović i poslije uvida u  medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na Ražnatović, uvida u sve pisane izjave ljekara koji su učestvovali u postupku njenog liječenja, kao i u izjave date na sjednicama komisije, donijela predloge preporuka i mjera. “I pored toga što je pacijentkinja Marija Ražnatović u Opštoj bolnici na Cetinju bila upoznata sa svim Read More