Slaganje s drugima – vještina koju djeca trebaju da uče od malih nogu i koja im treba za uspjeh u životu

Većina nas zna koliko su socijalne vještine bitne i „brusimo ih“ našoj djeci koliko god možemo, zanemarujući pritom nešto još bitnije. Naime, dječji psihoterapeuti govore o jednoj vještini kojoj bismo trebali naučiti djecu i koja je važna za njihov budući životni uspjeh i sreću, a to je kako se slagati s drugim ljudima. Read More