Šta je dijaloško čitanje i zašto je važno da ga roditelji primjenjuju?

PIŠE: Tomislav Pavlović, mag. psihologije Dijaloško čitanje jedna je od češćih i omiljenijih aktivnosti roditelja i mališana, koja se sastoji od zajedničkog čitanja roditelja i djeteta, i razgovora o pročitanom tekstu (na primjer postavljanje pitanja, traženje komentara, povezivanje sa svakodnevicom i sl.).  Za razliku od uobičajenog čitanja koje podrazumijeva jednostranu (roditeljsku) aktivnost, dijaloško čitanje podstiče obostranu aktivnost čime zapravo omogućava više sadržaja koje je djetetu zanimljivo, a samim tim je i bolje razumijevanje sadržaja, kao i lakše uživljavanje u čaroliju trenutka. No, je li tu kraj poželjnim posljedicama ove zajedničke aktivnosti? Uprkos brojnim istraživanjima i zaključcima kako dosta toga zavisi Read More