Tim stručnjaka Higia Logosa i u Pogorici, počeli i sa radionicama u Razvojom centru

U centru Higia Logos obavlja se dijagnostika i tretman svih poremećaja glasa, govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja, kao savjetovanje roditelja djece sa govorno-jezičkim problemima, specifičnim smetnjama čitanja i pisanja. Nakon timske dijagnostičke obrade i dostavljanja pismenog izvještaja o logopedsko-psihološkom statusu, planira se habilitaciono/rehabilitacioni i savjetodavni rad. Radi se u namjenski usklađenom prostoru za rad sa djecom koja imaju određene probleme. Opširnije