Tim stručnjaka Higia Logosa i u Pogorici, počeli i sa radionicama u Razvojom centru

U centru Higia Logos obavlja se dijagnostika i tretman svih poremećaja glasa, govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja, kao savjetovanje roditelja djece sa govorno-jezičkim problemima, specifičnim smetnjama čitanja i pisanja. Nakon timske dijagnostičke obrade i dostavljanja pismenog izvještaja o logopedsko-psihološkom statusu, planira se habilitaciono/rehabilitacioni i savjetodavni rad. Radi se u namjenski usklađenom prostoru za rad sa djecom koja imaju određene probleme. Read More

Spisak saradnika roditeljskog portala

PEDIJATRI Dr Vjera Janković, rođena u Podgorici,1964. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 1983. godine. diplomirala 1990. Ljekarski staž obavila u Domu zdravlja Voždovac i na Univerzitetskim klinikama u Beogradu. Do specijalizacije radila u Domu Zdravlja Podgorica – Školski dispanzer. Specijalistički staž iz pedijatrije obavljala u Institutu za bolesti djece, KBC Podgorica i na Univerzitetskoj Dječijoj klinici,Tiršova u Beogradu.Specijalizaciju završila 1999. godine i do odlaska u privatnu praksu radila u Predškolskom dispanzeru Dom zdravlja Podgorica. U toku specijalizacije i kao specijalista pohađala pedijatrijske škole koje su se jednom godišnje organizovale od strane Read More