Međunarodni dan dječijih prava dočekan uz zabrinutost

Crna Gora je Međunarodni dan prava djeteta i obilježavanje 25 godina Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta dočekala uz veliku zabrinost roditelja zbog trenutne situacije u zdravstvu i školstvu, u sistemima u kojima djeca ostvaruju osnovna prava - pravo na život, preživljavanje i razvoj, pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na obrazovanje, smatraju u udruženju Roditelji. Read More