Zaštita prava djeteta u digitalnom svijetu: rastući izazov

Većina tinejdžera provodi značajno vrijeme na internetu, često koristeći društvene medije (social media) koji su postali glavno sredstvo socijalizacije. Rastući pristup internetu stvorio je gotovo neograničene mogućnosti za djecu – pristupanje sadržajima ali i mogućnosti uživanja svojih prava, uključujući i pravo na primanje i posjedovanje informacija.Ipak, takve prednosti često idu ruku pod ruku sa rastućim rizikom za djecu da će njihova prava biti ugrožena. Read More

Kako prepoznati cyberbullying?

Djeca mogu znati više od vas u tehnologiji, ali vi znate više o životu. Dopušteno je postaviti pravila i tražiti njihovo poštovanje. Vi ste još uvijek roditelj. Saznajte što se sve smatra nasiljem na Internetu, a djeci nemojte savjetovati da ovaj problem ignorišu, niti ih hrabriti da zlostavljaču vrate istom mjerom. Read More