Arhaični izrazi u udžbenicima zbunjuju i roditelje i profesore

Udžbenici za crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski jezik (CSBH), koji su od 2013. u upotrebi u crnogorskim osnovnim školama obiluju arhaičnim izrazima, dok lingvisti objašnjavaju da se radi o riječima koje se decenijama ne mogu čuti ni po selima. Ove udžbenike odobrio je Nacionalni savjet za obrazovanje, a štampao Zavod za udžbenike i obavezna su đačka literatura iz jezika. Tako se u narodnoj bajci Čardak ni na nebu ni na zemlji, učenici četvrtog rareda susrijeću sa izrazima “rekne”, odnosno “reku” (treće lice jednine i množine glagola reći u sadašnjem vremenu). Tu je i glagolski oblik “šćedne”i “ne šćedne”. Sa druge Read More