Veliko spremanje

Otkrivam je i podižem je sa kreveta. Ona se oklembesila, spava joj se. Svaki moj fini pokušaj da je izbacim iz tople postelje završavao se raspravom epskih razmjera koja bi me toliko iscrpila da mi je trebalo dobrih pola sata na poslu, da se saberem. Read More