Počinje inicijativa za otvaranje prve Biblioteke igračaka

Biblioteka igračaka je zamišljena kao mjesto gdje će se igračke iznajmljivati na korišćenje djeci bez ikakve nadoknade, slično iznajmljivanju knjiga iz Biblioteke, i koja bi time predstavljala oblik podrške osnaživanju porodice na nivou lokalne zajednice. Biblioteka će posjedovati edukativne igračke namjenjene opštoj populaciji djece, ali i jedan broj igračaka za djecu sa smetnjama u razvoju, koje su skupe i često nedostupne. Read More