Djeca na Balkanu u većem riziku da budu potencijalne žrtve nasilja na internetu

Djeca na Balkanu provode više vremena na internetu, nego njihovi vršnjaci u državama Evropske unije, a i kad su na mreži, kojoj uglavnom pristupaju preko mobilnih telefona, i u većini slučajeva ne pokušavaju saznati i naučiti nešto novo nego troše vrijeme na druge načine. Uz sve to,  posebno zabrinjava, činjenica da djeca često komuniciraju preko interneta s nepoznatim osobama, pa čak i nerijetko pristaju na susrete uživo, što ostavlja prostora da postanu potencijalna žrtva sveprisutnijeg nasilja na internetu. Takvi su podaci nastali kao rezultat posljednjih istraživanja sprovedenih na području Balkana, ali i EU, prema kojima djeca i mladi većinu svoga slobodnog Read More