Koliko se čeka na pregled kod jedinog dječijeg alergologa?

U cijeloj Crnoj Gori, u javnom zdravstvenim ustanovama radi samo jedan dječiji alergolog, i to u Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore, kod kojeg se kako roditelji tvrde, čeka na pregled i po nekoliko mjeseci. Sasvim suprotno kažu u Ministarstvu zdravlja, jer prema njhovim podacima na prvi pregled se čeka manje od mjesec, a hitna stanja zbrinjavaju se odmah. Opširnije