Kako izgleda mozak jedne mame

Čini mi se kao da će glava da me zaboli, a nije mi jasno zašto…?