Čemu ti služi toalet?

Kada postanete roditelj toalet vam više ne služi samo za ličnu higijenu.