Šta je to razvojna disfazija?

Razvojna disfazija je dijagnoza koja je rješiva ukoliko se logopedski tretman započne na vrijeme, a logoped terapiju vodii stručno i sistematično. Zato ne čekajte spontano poboljšanje niti da dijete napuni određeni broj godina, jer na taj način samo gubite dragocjeno vrijeme. Potražite savjet na vreme i dajte djetetu priliku da što brže i lakše prevaziđe poteškoću sa kojom se suočava. Read More