Brodići od oraha

Potrebno vrijeme: 1 sat Materijal: • Ljuspa (kora) oraha, prepolovljena; • Lišće; • Grančice; • Glina/plastelin. Instrukcije: 1. Za svaki brodić, trebaće vam očišćena polovina kore oraha. Da bi otvorili orah, a da se ne slomi kora (što je posao odraslih), treba je držati čvrsto prislonjenu na sto, pa između polovina ravnim šrafcigerom ili nožem za puter pritisnuti polako, dok se ne razdvoji. 2. Probijte list polako grančicom, na dva mjesta, i napravite jarbol. Malu lopticu gline ili plastelina pričvrstite za dno kore oraha, i na kraju polako ubodite grančicu odnosno jarbol. Pokušajte da pronađete lišće različitih boja da bi Read More