Uradi sam – Senzorna igračka

PIŠE: defektološkinja Marija Končar, Pitajte defektologa Šta je to senzorna igračka? Senzornom igračkom možemo da smatramo igračku koja stimuliše razvoj jednog ili više čula, odnosno igračku koja ima neku vrstu uticaja na određen čulni sistem. Šta je to senzorna disfunkcija i koji su to znaci upozorenja možete pročitati klikom na link. Zašto ova senzorna igračka? Razvija čulo dodira – dijete uzrasta 9+ mjeseci (uz nadzor) se može igrati ovakvom igračkom i na taj način se stimulišu jagodice prstiju koje su pune nervnih završetaka. Djeca koja imaju senzornu disfunkciju odnosno preosjetljivo ili neosetljivo čulo dodira uz ovu igračku mogu krenuti prilagođavanje na Read More

Planinarenje s djecom – šta je važno znati?

Prije nego što zajedno krenete u avanturu, moraćete sami provjeriti je li vaše dijete zaista spremno za ovaj poduhvat, budući da određena uzrasna granica u ovom slučaju – ne postoji. Sve zavisi o stepena zrelosti i interesovanja vašeg djeteta, u što lako možete dobiti uvid posmatrajući njegovu svakodnevnu igru i motivaciju za učenjem i iskušavanjem novih stvari. Read More