Dijete i tijelo

Iako riječ „seksi” nikako ne ide uz riječ „dijete”, sve su prisutnije tendencije koje spajaju ova dva pojma, a koje su prepoznate kao „rana seksualizacija” ili „hiperseksualizacija” djece. Pod „seksualizacijom” se podrazumijevaju svi oni spoljašnji uticaji na dijete koji dovode do toga da ono u dobi koja tome nije primjerena postaje pretjerano zainteresovano za seks ili da sebe doživljava kao seksualni objekt ili da želi da bude seksualno privlačno. Read More