Dijete i tijelo

Iako riječ „seksi” nikako ne ide uz riječ „dijete”, sve su prisutnije tendencije koje spajaju ova dva pojma, a koje su prepoznate kao „rana seksualizacija” ili „hiperseksualizacija” djece. Pod „seksualizacijom” se podrazumijevaju svi oni spoljašnji uticaji na dijete koji dovode do toga da ono u dobi koja tome nije primjerena postaje pretjerano zainteresovano za seks ili da sebe doživljava kao seksualni objekt ili da želi da bude seksualno privlačno. Read More

Kako prepoznati školsku fobiju?

"Mogu li danas da ne idem u školu?" – svaki roditelj čuje ovu rečenicu bar nekoliko puta tokom djetetovog školovanja. Razni su djetetovi razlozi za ovakvu molbu: možda je noć ranije do kasno gledalo film pa samo želi da se naspava, možda se ne osjeća najbolje zbog prehlade, a možda i želi da izbjegne neki kontrolni zadatak ili susret s drugom s kojim se posvađalo dan ranije. Međutim, šta ako ove molbe postanu previše česte, i šta ako je njihov razlog ozbiljniji od gore navedenih? Read More