Koliko su djeci sa smetnjama u razvoju dostupni tretmani defektologa, logopeda, psihologa…

Pozivamo roditelje da podijele sa nama kakva su njihova iskustva sa tretmanima logopeda, defektologa, psihologa i dječijih psihijatara, čije su usluge dostupne u Crnoj Gori.

Za potrebe ovog novinarskog istraživanja portala Roditelji.me, zanima nas u kolikoj mjeri su im tretmani dostupni u javnom sektoru, kao i sa kakvim se problemima i kolikim izdacima suočavaju ako su prinuđeni da sami snose troškove ovih usluga.

Posebno nas zanimaju stavovi roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji su prinuđeni da podršku logopeda, defektologa, psihologa ili psihijatara obezbijede duže vrijeme u kontinuitetu.

Upitnik je anoniman.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply