Zbog broja stanovnika nerealno da vrtić bude besplatan u Glavnom gradu

Glavni grad za sada nema u planu finansiranje troškova vrtića, kao što su to prije nekoliko mjeseci uradili Opština Žabljak i Prijestonica Cetinje. Razlog za to je, kako kažu, neuporedivo veći broj djece na koji bi se to odnosilo, pa samim tim i mnogo veći izdaci iz budžeta.

Upoznati su sa tim i da je u nekim drugim opštinama i naknada za novorođenčad iz lokalnog budžeta znatno veća, ali navode da se mora imati u vidu da u Glavnom gradu živi skoro trećina stanovništva Crne Gore.

Nakon vijesti da su pojedine lokalne samouprave podržale porodice i na ovaj način, kao i većim iznosima naknada za bebe, roditelji iz Podgorice sugerisali su udruženju Roditelji da pokrene peticiju i zatraži ovaj vid podrške od uprave Glavnog grada.

Odgovarajući na pitanje da li nadležni u Glavnom gradu razmišljaju da krenu primjerom Žabljaka i Cetinja, koji su obezbijedile besplatan vrtić za svu djecu, podsjetili su na podatke o broju mališana u predškolskim ustanovama.

„Prema podacima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, koji su dostupni na Školskom portalu, na teritoriji Glavnog grada radi 28 vaspitnih jedinica javnih predškolskih ustanova, što je najviše u Crnoj Gori (na Žabljaku postoji, sa druge strane jedna vaspitna jedinica, a na Cetinju dvije), a otvara se i sve više privatnih predškolskih ustanova (u Podgorici ih je 19). U Podgorici je tako, prema podacima u javnim predškolskim ustanovama 9.476 djece, što je 15 puta više od broja predškolaca na Cetinju (593)“, saopštili su iz Sekretarijata za socijalno staranje i istakli da besplatni vrtići nisu u njihovoj nadležnosti, već je to pitanje kojim se bave drugi organi.

Ovogodišnji budžet Glavnog grada projektovan je na iznos od 133,4 miliona eura, dok za Prijestonicu iznosi oko 11,6 miliona eura. Budžet Opštine Žabljak za 2024. godinu je oko 5,8 miliona eura.

Osim naknade koja se nakon rođenja djeteta dobija od države, roditelji skoro svih opština imaju pravo i na podršku na lokalnom nivou. Posljednjih godina iznosi ovih naknada višestruko su povećani u velikom broju opština, pa tako trenutno u nekim crnogorskim gradovima bebe dobijaju po 450, 500, čak i 700 eura iz lokalnog budžeta.

U Glavnom gradu, roditelji kada dobiju bebu, dobijaju poklon paket, a to pravo može ostvariti jedan od njih, staratelj ili hranitelj koji ima prebivalište na teritoriji Glavnog grada, odnosno stalni ili privremeni boravak. Ovaj poklon paket sastoji se od novčanog dijela u iznosu od 100 eura i poklon paketa sa potrepštinama za novorođenče. 

Ukupni iznos predviđen budžetom Glavnog grada za 2024. godinu, kako su kazali, za novčani dio paketa iznosi 250.000€, a za poklon pakete 100.000€, što je ukupno 350.000 €.

“Glavni grad, u skladu sa svojim mogućnostima, kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta života građana, pa tako i djece i njihovih roditelja, i u odnosu na to planira prava i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite“, naveli su iz Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada u odgovorima za portal Roditelji.me.

Najavili su da je planirano donošenje nove Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite, koja će i dalje sadržati odredbe u vezi sa naknadom za novorođeno dijete.

“Kao i za svaki dokument ovog tipa, planirano je da se održi javna rasprava, pa postoji prostor da i sami građani i civilni sektor neposredno učestvuju u kreiranju ovog dokumenta i daju svoje sugestije u vezi sa iznosom naknada“, naveli su iz resornog Sekretarijata Glavnog grada.

Kako su istakli, kroz svakodnevnu komunikaciju sa građanima svjesni su da rođenje djeteta, pored sreće koju donosi u porodicu, sa sobom nosi i značajne finansijske izdatke.

Podsjećaju i da je na nacionalnom nivou planirano značajno uvećanje naknada, pa vjeruju da će i ova mjera olakšati roditeljima dolazak novog člana porodice.

Iz Glavnog grada najavljuju da roditelji đaka prvaka i ove godine mogu računati na pomoć za nabavku školskog materijala.

“Budžetom za 2024. planirano je 140.000 eura za kupovinu školskog pribora, koje su namijenjene svim prvacima u Glavnom gradu, kao i osnovcima iz materijalno ugroženih porodica. Konkurs će kao i prethodne godine biti otvoren od 1. septembra do 31. oktobra tekuće godine, a sredstva će biti isplaćena po završetku konkursa”.

Odgovarajući na pitanje koje sve vidove pomoći roditelji iz Podgorice mogu da ostvare, iz Službe za odnose sa javnošću Glavnog grada su naveli da su odlukom o pravima iz socijalne i dječje zaštite propisana sljedeća prava na materijalna davanja i usluge koja se mogu ostvariti posredstvom Sekretarijata za socijalno staranje: jednokratna i vanredna pomoć, poklon paket za novorođeno dijete, novčana pomoć za školovanje, dok se u usluge ubrajaju pomoć i njega u kući, besplatni obrok u narodnoj kuhinji, besplatni odmor i rekreacija, stanovanje uz podršku i pravo na naknadu dijela troškova zakupnine.

„Pored ovoga, Sekretarijat za socijalno staranje dio servisa realizuje u saradnji sa civilnim sektorom, kao što su usluga prevoza od vrata do vrata za OSI, mobilni timovi, personalna podrška u zajednici, usuga videćeg pratioca, i druge servise kroz koje se pruža podrška ranjivim grupama. Sekretarijat kontinuirano finansira socijalne programe i aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje položaja najranjivijih grupa stanovništva u Podgorici“.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply