Pedijatara imaju, neophodna stručna podrška i bolji uslovi u vrtićima

Pedijatrijske službe u Mojkovcu i Kolašinu uglavnom zadovoljavaju potrebe djece u te dvije opštine, a roditelji ukazuju na to da je potrebna dodatna posvećenost obezbjeđivanju dostupnosti stručne pomoći poput logopeda, psihologa, defektologa, kao i unapređenju uslova u predškolskim ustanovama.