Neće biti povećanja dječjeg dodatka jer poslanici to nijesu predvidjeli

Iznos dodatka koji dobijaju sva djeca do 18 godina nije uvećan prilikom posljednjeg usklađivanja sa visinom osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje , jer predlagači izmjena Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojim su uvedene ove naknade, nijesu to ni predvidjeli. To je potvrđeno portalu Roditelji.me iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Nakon što je objavljeno da su pojedine naknade uvećane, što se inače dešava dva puta godišnje, roditelje je zanimalo zbog čega se ova praksa ne primjenjuje i na dječje dodatke.

“Naknada po osnovu dodatka za djecu koja je propisana za sve do 18. godine života u iznosu od 30 eura ne uvećava se zato što predlagači zakona, tj. poslanici u Skupštini Crne Gore prilikom predlaganja da se navedeno pravo uvede nijesu propisali uvećanje te naknade”, kazali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Nakon posljednjeg uvećanja materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite na osnovu Odluke, koju je Ministarstvo rada i socijalnog staranja usvojilo 4. avgusta, predviđeni su veći iznosi za veliki broj primanja, ali ne i za dodatak za svu djecu. Za razliku od ove naknade, veći dodatak će ubuduće dobijati djeca koja ovo pravo ostvaruju po nekim drugim osnovama (istovremeno su korisnici MOP-a, tuđe njege, lične invalidnine…)

Usklađivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite obavlja u skladu sa čl. 38 i 58 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Tim odredbama je propisano da se usklađivanje vrši polugodišnje (1. januara i 1. jula tekuće godine) sa kretanjem troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore na osnovu statističkih podataka za prethodno polugodište u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada troškova života i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada.

Iz Ministarstva su ranije naveli da se eventualno povećanje naknada za materijalna davanja može desiti i putem izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. To je urađeno do sada više puta za pojedina prava, a posljednji put ove godine kada se uvećani iznosi naknade za novorođeno dijete i lične invalidnine. Od tada, ti iznosi su opet korigovani posljednjom Odlukom, što je i predviđeno izmjenama Zakona.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply