Komisija pita je li trebalo da zažmuri na istovjetne i, uz to, netačne odgovore

Komisije za ocjenjivanje maturskog/stručnog ispita iz CSBH jezika oglasila se danas saopštenjem u kojem pita da li je trebalo da zažmure na nepravilnosti i istovjetne i netačne odgovore učenika na koje su nailazili u toku maturskog ispita u toku kojeg je, kako tvrde, prepisivanje bilo masovno ove godine.

Kao primjer istovjetnog i netačnog odgovore navode zadatak 21.

“„Rečenica se može protumačiti kao kritika institucija koje troše velike količine novca na nešto što nije nužno“, a još 150-200 učenika je na isti zadatak napisalo odgovor: „Može se protumačiti kao kritika institucija koje troše velike količine novca na nešto što nije nužno, ili kao izraz zabrinutosti zbog njihovog djelovanja””, navode iz komisije i pojašnjavaju da nemaju namjeru da se pravdamo bilo kome za odgovorni i ove godine posebno teški posao koji su odradili ali da žele javno da kažu ono što su vidjeli.

Možda nije, poručuju iz Komisije, trebalo da vide stotine i stotine istih učeničkih odgovora na zadatak 18.b: „Slomljeno okno iz tankog rama može biti metafora senzibilnosti lirskog subjekta koji u njemu prepoznaje sebe sa ugroženim osjećanjima prema svijetu.“, odnosno kraću verziju kod takođe stotine i stotine odgovora: „Slomljeno okno iz tankog rama može biti metafora senzibilnosti lirskog subjekta“.

“Da li je trebalo namjerno previdjeti eseje prepisane sa sajtova: „Selfie – trend kao društveni poremećaj“, Vikipedija, („Petar II Petrović Njegoš“) i Makanje („Vladika sa dušom pjesnika“) i slično? Možda je neko mogao zažmuriti, ali mi ne. Posebno ne zbog 4.000 i više učenika koji su pokazali svoje znanje. Žao nam je samo što među tim učenicima ima onih kojima fali jedan, dva ili tri boda za bolju ocjenu, a mi zbog objektivnosti i profesije koju časno obavljamo ne možemo i ne smijemo da zažmurimo i dodijelimo im te bodove tamo gdje ih nema. Da li neko danas misli na te učenike? Da li je trebalo da se Ministarstvo prosvjete i Državna maturska komisija bave njima i zbog njih spriječe ovo što se sada dešava, ili su oni nebitni jer ne dižu bunu i ne uzvikuju usred zgrade tri važne institucije obrazovanja: „Lopovi!“?”, navode u saopštenju. 

Komisija za ocjenjivanje je od, dodaju, starta ukazivala na problem i na to da će on posebno eskalirati na uvidu i prigovorima.

“Ali nijesu nas čuli ili nijesu htjeli da nas čuju. Tražili smo pisani odgovor šta uraditi jer je ove godine prepisivanje masovno. Naišli smo na ćutanje, odnosno na usmena objašnjenja i obećanja da će nam poslati pisani odgovor. I… nije se desilo ništa. Tačnije, desilo se svašta”, navode u saopštenju. 

Komisija za ocjenjivanje formirana od strane Državne maturske komisije, a na prijedlog Ispitnog centra, izvršila ocjenjivanje maturskih testova u periodu od 15. aprila do 23. maja 2023. godine.

Ocjenjivanje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku i vremenu polaganja maturskog ispita u gimnaziji i Pravilnikom o načinu i postupku polaganja stručnog ispita za učenike koji nastavljaju obrazovanje, kao i Ugovorom koji su potpisali svi ocjenjivači.

“U toku ocjenjivanja uočen je veliki broj učeničkih odgovora koji su istovjetni. Ocjenjivači su sve odgovore bodovali u skladu sa Uputstvom za bodovanje, a prepisane tekstualno duže odgovore (10, 11, 13, 16, 17c, 18b, 21, 22, 23b, 24. i 25. zadatak) evidentirali na koricama testa. Vodili smo i elektronsku evidenciju o prepisanim zadacima i, nakon završenog posla, sve podatke poslali upravi Ispitnog centra da bi sve bilo spremno za preliminarne rezultate. Da li je trebalo pisati nule, ili učenik je izgubio pravo polaganja u ovom ispitnom roku, ili nešto treće – o tome nije odlučivala Komisija za ocjenjivanje. Dostavljamo samo dio tabele sa evidentiranim prepisanim odgovorima, šifre učenika su zatamnjene”, navodi Komisija. 

U toku rada, Komisija se, navode, dva puta obraćala mejlovima direktorki Ispitnog centra i predstavnicima Državne maturske komisije.

U njima su tražili odgovore na pitanje šta uraditi sa prepisanim odgovorima, jer su uočili da je preveliki broj učenika koji će, ukoliko se primijeni čl. 24 Pravilnika za gimnazije, odnosno čl. 27 Pravilnika za stručne škole, izgubiti pravo polaganja ispita u ovom ispitnom roku. Međutim, do kraja ocjenjivanja nijesu dobili odgovore.

U toku uvida u testove učenici i roditelji svoju ljutnju usmjerili su na ocjenjivače, ističući da su načinom bodovanja namjerno oštećeni učenici iz pojedinih regija naše zemlje, ne znajući da ocjenjivači ocjenjuju testove pod šiframa i ne znaju ni školu, ni opštinu, kao ni ime učenika, navodi Komisija. 

S obzirom na to da su 1. juna objavljeni preliminarni rezultati ispita, a 2. juna izvršen uvid u testove, rok za prigovore na ocjene je istekao istog dana u 19 sati.

“Ova Komisija nema zakonsku mogućnost da ponovo ocijeni već ocijenjene testove (što je preporuka?! Državne maturske komisije, o čemu nijesmo zvanično obaviješteni, već smo saznali iz medija) i mijenja već utvrđene bodove. Ipak, pošto profesionalno obavljamo posao, i stalo nam je do učenika koji nijesu samo svojom krivicom dovedeni u ovu situaciju, opet predlažemo da svima koji nijesu zadovoljni dobijenom ocjenom bude omogućeno polaganje u vanrednom junskom roku koji je planiran za 13. jun. Komisija za ocjenjivanje neće se više oglašavati”, zaključuju u saopštenju. 

Izvor: Portal Analitika

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply