Donacija kompanije BB solar servisu Učionica Družionica

Kompanija BB solar podržala je socijalni servis udruženja Roditelji – Učionica Družionica, donacijom u iznosu od 5.000 eura. Time su pomogli funkcionisanje servisa koji se finansira od donacija privatnog sektora.

„Ukupno 80 djece u toku godine pohađa servis podrške: kroz individualne i grupne časove podrške pri učenju, psiho-socijalne radionice, kreativne, edukativne, računarske radionice, kao i savjetodavni rad sa roditeljima. Budući da se funckionisanje i održavanje servisa sprovodi upravo zahvaljujući podršci privatnog sektora, ovakve donacije su od izuzetnog značaja jer omogućavaju opstajanje ovog vida podrške ranjivim kategorijma“ kazala je Tanja Ašanin, koordinatorka Učionice Družionice.

Program Učionica Družionica pruža podršku obrazovanju i socijalnoj integraciji djece tokom cijele godine. Uz pomoć volontera, djeca uče i vježbaju školsko gradivo, učestvuju u brojnim kreativnim i psihološkim radionicama čiji je cilj da ih motivišu i osnaže da nastave školovanje.

Građani i kompanije mogu podržati program Učionica Družionica finansijskom donacijom, doniranjem užine za djecu tokom boravka, materijala za rad, kao i volontiranjem u radu sa djecom.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply