Međunarodni klub žena donirao šest računara za Učionicu Družionicu

Međunarodni klub žena Crne Gore podržao je socijalni program Učionica Družionica, udruženja Roditelji, donacijom šest laptopova, koje će koristiti djeca iz ranjivih kategorija.
“Tokom prethodne godine, u Učionicu Družionicu bilo je uključeno više od 100 djece, a ovaj program opstaje zahvaljujući podršci privatnog sektora i volonterskog angažmana velikog broja građana velikog srca. Naš fokus jeste obrazovanje, a upravo ova donacija će nam omogućiti da nastavimo i obuhvatimo veći broj djece na računarskim radionicama. Osim toga, djeca će imati priliku da u prostorijama Učionice Družionice, koriste računar i internet svakog radnog dana za potrebe škole”, poručuje koordinatorka socijalnog servisa Tanja Ašanina.

Međunarodni klub žena različitim donacijama i aktivnostima, prema riječima njihove predstavnice Elene Gabriele Sekulić, pruža pomoć ženama i djeci u cijeloj Crnoj Gori.

“Cilj je poboljšanje njihovog položaja u različitim oblastima. Posebno nas raduje što je
ova donacija usmjerena u unapređenje obrazovanja i to djeci kojoj je to potrebno”, istakla je predstavnica
Međunarodnog kluba žena Elena Gabriela Sekulić, koja je ujedno i dugogodišnja volonterka Učionice
Družionice u pružanju podrške djeci pri učenju.

Program Učionica Družionica postoji od novembra 2017. godine i usmjeren je na podršku
obrazovanju i socijalnoj integraciji djeci koja žive u siromaštvu na teritoriji Glavnog grada. Zbog
teških uslova života, većina ove djece ima poteškoća u savladavanju školskog gradiva, ne
pohađaju redovno školu, a često je i napuštaju. Djeca tokom cijele godine dobijaju podršku u
učenju – savladavanju čitanja i pisanja (jer često ni đaci starijih razreda nijesu to još savladala),
pomoć u izradi domaćih zadataka i vježbanju gradiva sa kojim imaju poteškoća. Pored učenja,
učestvuju u raznim kreativnim, edukativnim i psihološkim radionicama.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply