Saradnja na unapređenju statusa samohranih roditelja

U pozitivnim propisima potrebno je jasnije definisati pojam samohranog roditelja i utvrditi koliko u Crnoj Gori ima građana sa tim statusom, jer je to posebno važno u planiranju politike podrške. To je dio zajedničkih zaključaka predstavnika Prave Crne Gore i Udruženja Roditelji sa sastanka posvećenog problemima samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica u Crnoj Gori.

Sastanku su u ime Prave Crne Gore prisustvovali generalna sekretarka Aleksandra Deletić, predsjednik Odbora Prave Crne Gore Podgorica Stefan Vešović i sekretarka Odbora Prave Crne Gore Podgorica Ana Dujović, kao i predstavnice NVO Roditelji, Kristina Mihailović i Dejana Ponoš.

Iz Udruženja su istakli da svakodnevno komuniciraju sa samohranim roditeljima, te da imajući u vidu njihove probleme, posebno cijene zalaganja svih onih koji su spremni da doprinesu unapređenju statusa ove kategorije stanovništva.

Koordinatorka Tima za podršku jednoroditeljskim porodicama u Udruženju Roditelji, Dejana Ponoš podsjetila je na važnost postojanja jasne definicije samohranih roditelja u pozitivnim propisima.

Takođe, ukazala je i na to da ne postoje precizni podaci o broju samohranih roditelja koji žive u Crnoj Gori, ali da planiraju da tokom februara sprovedu istraživanje javnog mnjenja sa ciljem da se targetiraju problemi i potrebe ove ciljne grupe.

„Kao jedan od zaključaka sa održanog sastanka posebno se ističe potreba da se u pozitivnim propisima jasnije definiše pojam samohranog roditelja, kako bi se definisali i što kvalitetniji i efektivniji vidovi podrške za njih. Pored toga, zajednički zaključak jeste i to da je potrebno što preciznije i statistički ustanoviti broj samohranih roditelja u Crnoj Gori, a što je posebno bitno u planiranju politike podrške“, saopšteno je iz Prave Crne Gore.

Dodaju da je na  sastanku ocijenjeno da potrebno da država preduzme ozbiljne korake u cilju poboljšanja statusa samohranih roditelja.

„Podsjećamo da u decembru prošle godine predlog Prave Crne Gore, koji se ticao uvođenja dodatka za samohrane roditelje, nije naišao na podršku u Skuštini. Uprkos tome, ohrabreni iskazanom spremnošću Udruženja Roditelji da pruže svu neophodnu podršku u cilju zagovaranja javnih politika kojima bi ova ranjiva grupa poboljšala svoj status i unaprijedila položaj u društvu, ali i, brojnim zahtjevima samohranih roditelja, Prava Crna Gora nastaviće svoju borbu za prava samohranih roditelja, te ćemo uskoro ponovo u skupštinsku proceduru predati izmjene i dopune zakona kojima se unapređuje standard samohranih roditelja i uvodi mjesečni dodatak za ovu ranjivu kategoriju“, naveli su iz Prave.

Pozvali su sve poslanike da ovoga puta pokažu solidarnost sa ovom velikom kategorijom ljudi u Crnoj Gori koji su bili uskraćeni za objašnjenje zbog čega predlog izmjena Zakona u vezi sa samohranim roditeljima nije izglasan u Skupštini Crne Gore.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply