Zahvalnost volonterima svakodnevno, a posebno na njihov Dan


Značajan broj aktivnosti udruženja Roditelji ne bi postojao da nema volontera zbog čega smo im neizmjerno zahvalni svakodnevno, a posebno na Dan volontera koji smo obilježili i ove godine.

Volonteri su uključeni u rad sa djecom iz socijalno ugroženih porodica, u radionice koje organizujemo u Igračkoteci i Razvojnom centru, servisima podrške dojenju i jednoroditeljskim porodicama…
Udruženje Roditelji je prepoznalo rad sa volonterima i u Strateškom planu do 2025. godine, u skladu sa kojim će posvetiti dodatu pažnju i njihovoj motivaciji, podršci i edukaciji u narednom periodu, počev od 2023. godine.

Međunarodni dan volontera Udruženje je obilježilo kao i prethodnih nekoliko godina, uručenjem nagrada i zahvalnica onima koji su pružili dodatni doprinos u radu sa djecom i roditeljima, ali i organizaciji.

Udruženje Roditelji je u javnosti u prvih 11 godina prepoznato po svom vizuelnom i komunikacionom identitetu zahvaljujući kojem je i uspjelo da ostvari značajne rezultate kako u javnom zagovaranju tako i sprovođenju brojnih besplatnih servisa podrške porodicama. Za to su među najzaslužnijima Danijela Knežević i Slađana Bajić Bogdanović, koje su svojim stručnim angažmanom i posvećenošću učestvovale u osmišljavanju ali i realizaciju gotovo svih aktivnosti. One su dobile nagradu za poseban doprinos radu Udruženja.

Mirjana Pejović Bojanić volonterka je koja je dala najveći doprinos u oblasti podrške roditeljstvu, tako što već godinama zahvaljujući njoj i njenoj posvećnosti postoji i opstaje servis Igračkoteka i Razvojni centar u Nikšiću.


Gabriela Elena Sekulović prepoznata je kao volonterka sa najvećim doprinosom u oblasti podrške djeci. Ona učestvuje u programu Učionica družionica i pruža podršku djeci iz socijalno ugroženih porodica.
Osim zahvalnica volonterke su dobile poklone koje je obezbijedila prodavnica nakita Dameo, koja je i ovog puta odlučila da podrži proslavu Dana volontera u udruženju Roditelji.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply