Odluka o naknadi za novorođenčad pred beranskim odbornicima do kraja godine

Roditelji u Beranama još nemaju pravo na naknadu na osnovu rođenja djece, a očekuje se, prema najavama iz lokalne uprave, da će se odbornici konačno izjasniti o tome na prvom narednom zasijedanju, do kraja godine.

Mediji su 12. avgusta ove godine objavili da su odbornici u Beranama tog dana jednoglasno donijeli odluku da se za svako novorođeno dijete na teritoriji te opštine, iz budžeta odvaja po 100 eura. Međutim, u Opštini navode da je u izvještavanju sa skupštinskog zasijedanja napravljena greška i da tog dana nije usvojena odluka o naknadi, već je samo usvojen zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o naknadi za novorođenu djecu na području Berana i stavljanju tog akta na javnu raspravu.

Sekretar Skupštine opštine Berane Zoran Jelić podsjetio je, u izjavi za naš portal, da je odluku o naknadi za novorođenčad predložio odbornik Branislav Jokić i u formi nacrta se našla na dnevnom redu skupštinskog zasijedanja održanog 12. avgusta 2022. godine. 

„Skupština je sa 28 glasova tj. jednoglasno, donijela Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o utvrđivanju naknade za novorođenu djecu na području Opštine Berane i stavljanja na javnu raspravu. Na sjednici održanoj 10. oktobra 2022. godine, u dnevnom redu se našla i tačka Predlog odluke o utvrđivanju naknade za novorođenu djecu na području Opštine Berane“, rekao je Jelić.

Dodaje da je, prije utvrđivanja dnevnog reda predlagač odluke povukao tačku sa dnevnog reda iz razloga što je Odbor za statut i propise sugerisao da predlog odluke ima pravno tehničkih manjkavosti (nedostatak RIA analize, nepredviđena finansijska sredstva budžetom za 2022. godinu, nedostavljanje informacije o  broju  novorođene djece za jednu kalendarsku godinu i dr.).

„Od strane svih političkih subjekata, je postignuta saglasnost da se ova tačka dnevnog reda uvrsti za naredno zasijedanje, koje se očekuje krajem ovog mjeseca“, istakao je Jelić.

Kako se moglo čuti na zasijedanju održanom u avgustu, odluka o utvrđivanju naknade za novorođenčad je više znak pažnje i želje da se zaustave negativni trendovi, nego pomoći.

“To porodicama neće mnogo značiti. Ali mi treba da pokažemo dobru želju i namjeru da pomognemo mlade bračne parove i koliko-toliko ublažimo negativne trendove kada se radi o prirodnom prirastaju”, čulo se za govornicom Skupštine opštine Berane.

Na sjednici je saopšten i zvanični podatak da se u ovoj opštini na godišnjem nivou rodi oko 300 djece. To znači da će za onu naknadno biti potrebno godišnje izdvojiti oko 30 hiljada eura.

Ova opština je do sada obezbjeđivala naknadu od 300 eura za trećerođeno dijete u porodici, za četvrto novorođeno 400, a za peto 500 eura, ali se taj vid podrške, kako prenose roditelji, odnosio samo na one koji žive na seoskom području.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply