Ministarstvo prosvjete: Ne ukidamo pravo na asistente u nastavi

Nepotrebnim, neracionalnim pa i nezakonitim akumuliranjem asistenata u nastavi dolazimo u situaciju nenamjenskog trošenja sredstava iz Budžeta, a da pritom ne pomažemo djeci kod koje postoji stvarna potreba za ovim vidom podrške, ocijenili su iz Ministarstva prosvjete povodom informacija da veliki broj obrazovno – vaspitnih ustanova nije dobio odobrenje na sistematizaciju radnih mjesta asistenata u nastavi.

U Ministarstvu kažu da oni ne ukidaju pravo na asistente, naprotiv, svim obrazovno-vaspitnim ustanovama koje su ispunile propisane uslove, odobrili su potreban broj.

Tome je, kažu, prethodila analizu stanja u školama, a pri odlučivanju je uzet u obzir i prelazak djece iz jednog u drugi nivo obrazovanja.

„Ministarstvo prosvjete ne ukida pravo na asistente u nastavi, naprotiv, svim obrazovno-vaspitnim ustanovama koje su ispunile propisane uslove, odobrilo je potreban broj asistenata. Takođe, Ministarstvo nije odgovorno za pojedine rukovodioce obrazovno- vaspitnih ustanova koji su angažovali ili zaposlili asistente u nastavi suprotno propisima koji regulišu ovu oblast“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo prosvjete je, kako su dodali, više puta direktorima svih obrazovno-vaspitnih ustanova u pisanom, ali i neposrednom kontaktu ukazalo na ulogu asistenata u nastavi, a samim ti i njihovu ulogu i odgovornost u pogledu inkluzivnog obrazovanja.

„Organizacija i radna mjesta u vaspitno-obrazovnim ustanovama utvrđena su pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji donosi organ upravljanja ustanove na prijedlog direktora, a saglasnost na taj akt daje Ministarstvo prosvjete u skladu sa zakonom i propisanim normativima. Ustanova može raspisati konkurs za zasnivanje radnog odnosa ako su ispunjeni zakonski uslovi, osnosno ako je mjesto sistematizovano i odobreno, ako su obezbijeđena finansijska sredstva i nema mogućnosti da izvršilac bude preuzet iz druge ustanove“, naveli su iz Ministarstva.

Ističu da kada je u pitanju zasnivanje radnog odnosa sa asistentima u nastavi, to radno mjesto, kao i ostala, mora biti sistematizovano, odobreno, moraju biti obezbijeđena finansijska sredstva i da ne postoji mogućnost preuzimanja iz druge ustanove.

„Napominjemo da direktori ustanova moraju poštovati zakon i propise prilikom zaključenja ugovora u trajanju do 30 dana, koji je, u izuzetnim slučajevima, predviđen Opštim zakonom o obrazovanju I vaspitanju. Takođe su dužni da ovim licima pruže precizne i tačne podatke o sistematizovanim i slobodnim radnim mjestima i potencijalnim mogućnostima za zasnivanje radnog odnosa“, saopšteno je iz resora prosvjete.

U utvrđivanju potrebnog broja asistenata polazi se, kako su pojasnili, od zakonskih odredbi kojima je definisana uloga ovih izvršilaca. „Zakon je jasno ukazao na ulogu asistenata u nastavi kao tehničke podrške u pogledu obezbjeđivanja pristupa obrazovanju i obrazovnom postignuću za djecu: sa teškim tjelesnim smetnjama, umjerenim intelektualnim smetnjama, bez ostatka vida, potpunim gubitkom sluha i iz spektra autizma. U skladu sa IROP-om ( individualno razvojno obrazovni nastavni planovi)  i rasporedom časova, određuje se obim podrške koju asistent u nastavi pruža pod nadzorom nastavnika, stručne službe i direktora škole. Jedan asistent u nastavi može biti angažovan za više djece, odnosno učenika. Puno radno vrijeme asistenta u nastavi iznosi 40 časova u radnoj sedmici“, ističu iz Ministarstva.

U saopštenju se navodi i da je osnovni cilj da se dijete sa smetnjama u razvoju ne izoluje i ne stavlja u položaj zavisnosti od asistenta, već da se orijentiše ka samostalnosti i vršnjačkom iskustvu.

„Dakle, nastavnici (koji su prolazili brojne obuke u prethodnom periodu) su izvođači nastave u kojoj primjenjuju bazična i znanja iz procesa profesionalnog razvoja u svakodnevnom radu. Stručni saradnici po opisu pružaju podršku individualno ili u nastavi.

Kontinirano insistiramo na jasnim ulogama i odgovornostima zaposlenih u školama, prvenstveno nastavnog kadra, ali i vaspitača koje imamo u prvom razredu osnovne škole. Od rukovodioca ustanove se očekuje odgovorno ponašanje koje afirmiše, a ne obesmišljava inkluzivne vrijednosti, i pokazuje da se svi profesionalno odnosimo prema djeci, državi i njenim resursima“, stoji u saopštenju Ministarstva.

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply