Produžen rok za prijave za kupovinu školskog pribora za prvake

Glavni grad pozvao je roditelje da do 15. avgusta iskoriste mogućnost i prijave se za za jednokratnu novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora za njihove prvake, jer je produžen rok za prijavu koji je inicijalno bio do 4. avgusta.

Potrebno je da roditelji/staratelji popune Formular i uz njega dostave izvod iz matične knjige rođenih djeteta. Dokumentacija se predaje na arhivu Glavnog grada (Trg nezavisnosti) u zatvorenoj koverti, sa naznakom Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za kupovinu školskog pribora za učenike I razreda osnovne škole, kao i naznakom osnovne škole u koju je dijete upisano. 

Glavni grad poziva roditelje koji su se već prijavili, a čija dokumentacija nije potpuna i koji su označeni crvenom bojom u tabeli Preliminarna rang lista – Školski pribor​, da do 15. avgusta dostave dopunu dokumentacije. 

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem telefona 020/ 665 083

Glavni grad će djeci, koji će u školskoj 2022/2023. godini pohađati I razred osnovne škole, dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora u iznosu od po 35.00 eura. Za ove namjene opštinskim budžetom je opredijeljeno 100 hiljada eura.

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply