Donijeto Uputstvo o postupku ostvarivanja postupka VTO, primjena od ponedjeljka

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore donio je Uputstvo o postupku ostvarivanju prava na medicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje će se primjenjivati od 1. avgusta.

Uputstvo je istaknuto na sajtu Fonda za zdravstveno osiguranje, a takođe je dostavljeno svim nadležnim zdravstvenim ustanovama koje su učesnici u postupku ostvarivanja prava osiguranica na medicinski potpomognutu oplodnju (izabranim ginekolozima u domovima zdravlja, Kliničkom centru, Opštoj bolnici Cetinje i privatnim zdravstvenim ustanovama koje imaju rješenje Ministarstva zdravlja za obavlajnje  postupaka MPO).

“Prvi korak za ostvarivanje prava osiguranica na medicinski potpomognutu oplodnju (vantjelesna oplodnja), jeste kao i do sada obraćanje izabranom ginekologu, koji će ih upoznati sa daljim procedurama za ostvarivanje ovog prava”, saopšteno je iz Fonda.

Zakonom o medicinski potpomognutoj oplodnji (Sl. list CG br 145/12) propisani su uslovi i način obavljanja postupaka medicinski potpomognute oplodnje, dok je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju (Sl. list CG” br 145/12) propisano da je jedno od prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i pravo na liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje.

Prema Zakonu o MPO koji je stupio na snagu početkom godine, podzakonska akta je trebalo da budu usvojena do 8. juna. Zakonom je definisano da klinike na kojima se rade postupci MPO ocjenjuju sposobnost lica koja ulaze u proceduru.

Novim Zakonom ukinut je Konzilijum, čija je uloga Konzilijuma za vantjelesnu u KCCG tokom proteklih godina bila je da, na osnovu medicinske dokumentacije, tim ljekara ženama i parovima koji žele dijete da mišljenje o tome da li ispunjavaju uslove za neki od postupaka MPO.

Sada su ovlašćene zdravstvene ustanove dužne da obrazuju medicinski savjet, kao stručno savjetodavno tijelo koje, u skladu s medicinskim i psihosocijalnim standardima daje nalaz o sposobnosti bračnih, odnosno vanbračnih supružnika i žene iz člana 17 ovog zakona o sposobnosti za primjenu heterologne oplodnje, piše u članu 9 Zakona.

Postupke MPO u Crnoj Gori rade klinike Life, Ars medica, Moj lab i Kodra u Podgorici, Humana reprodukcija u Budvi, te bolnica “Danilo I” na Cetinju, koja je i jedina državna ustanova koja pruža tu vrstu usluge. Osim Codre, s kojom u januaru nije obnovljen ugovor, u ostalim bolnicama i klinikama postupci MPO mogu da se rade na teret FZO.

Na pitanja Vijesti da li su obrazovali medicinski savjet koji predviđa Zakon o MPO, na koji način se pacijenti uopšte sada upućuju na postupke, odnosno da li postoji razlika u odnosu na to da je za uslugu na teret FZO trebalo mišljenje Konzilijuma KC, odgovorili su jedino iz zdravstvene ustanove Moj lab.

“PZU Moj lab od samog osnivanja Centra za IVF posjeduje svoj medicinski odbor (u čijem sastavu su profesije koje su zakonska obaveza) koji je davao saglasnost za ulazak u postupak MPO… O modusu daljeg upućivanja i kontrolisanja postupaka MPO na teritoriji Crne Gore još nismo zvanično obaviješteni. Čekamo dalja zvanična uputstva”, rekli su Vijestima.

Zakonski, oblast liječenja steriliteta u Crnoj Gori prvi put je uređena Zakonom o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama 2009. Krajem 2021. usvojeni su Zakon o MPO i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji dijelom tretira i oblast liječenja steriliteta i njime, u odnosu na raniju verziju, predviđen je veći broj postupaka za žene, kao i druga prava.

U međuvremenu, međutim, nisu donijeta i podzakonska akta kojima bi bilo omogućeno ostvarenje dijela prava koje novi propisi predviđaju. “Vijestima” je ranije nezvanično rečeno da je razlog tome još jedna promjena Vlade. Aktuelna Vlada formirana je 28. aprila. Ministar zdravlja Šćekić u prethodnoj je bio prvi čovjek FZO.

Predstavljanje socijalnih servisa koji su dostupni u Crnoj Gori dio je projekta Programi podrške porodicama u krizi, koje udruženje Roditelji sprovodi uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply