Naknade za novorođenčad mogu biti isplaćene bez obzira na izbore

Naknade za novorođenčad mogu biti isplaćene bez obzira na predstojeće izbore, jer se zabrane propisane Zakonom ne odnose na tu vrstu socijalnih davanja. To je tumačenje Agencije za sprječavanje korupcije, povodom ranijih navoda iz Ministarstva rada i socijalnog staranja da nijesu sigurni da li je zbog primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja moguće realizovati najavljenu podršku porodicama.

Odgovarajući na pitanja portala Roditelji.me, iz Agencije su pojasnili da se zabrane koje propisuje ovaj Zakon ne odnose na isplatu jednokratnih novčanih davanja za bebe.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su propisane, kako su naveli, zabrane, ograničenja i obaveze izvještavanja organa vlasti u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji.

„Član 40 Zakona, državnim i lokalnim budžetskim potrošačkim jedinicama, zabranjena isplata, odnosno davanje jednokratne novčane pomoći, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite, osim u slučaju smrti člana porodice, teškog oboljenja koje prouzrokuje trajni invaliditet u procentu većem od 50% ili štete na stambenom objektu ili imovini usljed požara ili prirodne nepogode. U vezi sa vašim zahtjevom obavještavamo vas da se propisana zabrana ne odnosi na jednokratna novčana davanja za novorođenčad“, istakli su iz Agencije.

Dodatno pojašnjenje nalazi se i u njihovom odgovoru upućenom Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

„U vezi sa vašim zahtjevom od 13. juna 2022. godine obaviještavamo vas da se propisana zabrana, u skladu sa članom 40 Zakona, odnosi ne isplatu jednokratnih novčanih pomoći kao osnovnim materijalnim davanjima u socijalnoj zaštiti propisanim članom 20 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Propisana zabrana se ne odnosi na druga materijalna davanja u socijalnoj i dječijoj zaštiti koja se isplaćuje u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti“, navodi se u odgovoru koji su iz Agencije poslali Ministarstvu.

Osim toga, obavijestili su ih, takođe, da se, kako i dalje traje pandemija COVID-19, saglasno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ne primjenjuje zabrana isplate socijalnih davanja sa tekuće budžetske rezerve.

Na zasijedanju skupštinskog Odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje, održanom 14. juna, ministar Admir Adrović je saopštio da nijesu sigurni da li je isplata naknada, koje je u martu najavio tadašnji ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, moguća zbog primjene Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja. Kako je tada kazao, s obzirom na to da je riječ o jednokratnim novčanim davanjima, čija isplata nije dozvoljena uoči izbora, očekuju mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije.  Tada je naveo i da u državnom budžetu nema novca za isplatu naknada za bebe rođene u ovoj godini, te da će znati da li je moguće obezbijediti sredstva za tu namjenu tek poslije rebalansa.

Na sjednici Vlade, održanoj prošlog petka, 17. juna, najavljeno je da će obećane naknade za novorođenčad u iznosu od 1.000 eura u 17 opština i 500 u ostalima biti isplaćene. Kako je tada rečeno, Vlada će učiniti sve da do kraja i zakonom izdefinišu tu odluku. Nijesu precizirali kada se može očekivati isplata niti na koji način će i u kojem dijelu biti mijenjana zakonska regulativa, ali su poručili da će učiniti sve da to bude brzo.

Isplata jednokratnih novčanih naknada za novorođenu djecu u ovoj godini bila je definisana Informacijom koju je usvojila prethodna Vlada, a novac za te namjere bio je planiran iz tekuće budžetske rezerve, odnosno samo za ovu godinu.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply