Upis u vrtiće počinje 25. maja

Upis djece u javne predškolske ustanove počinje 25. maja i trajaće do 15. juna, a roditelji mogu prijaviti djecu elektronskim putem, preko sajta www.upisi.edu.me. Prijava za upis može se podnijeti i lično, dolaskom u vrtić.

Svi mališani koji su prethodne, 2021/2022. godine već pohađali programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja smatraće se upisanim od 1. septembra tekuće godine, pa za njihovo prijavljivanje nije potrebna bilo kakva procedura.

Za razliku od njih, za djecu koja se prvi put upisuju u jaslice ili vrtić ili su bila ispisana tokom školske 2021/2022. godine, mora se podnijeti prijava.

Procedura elektronskog upisa je jednostavna, unošenjem matičnog broja djeteta, povlači se veliki broj podataka. Tako neće biti potrebe za izvodom iz matične knjige rođenih, ali ni potvrdom centara za socijalni rad, jer su ta dokumenta već dio sistema.

Ugovori o boravku i ishrani djece u vrtićima zaključivaće se početkom nove školske godine, kada su roditelji u obavezi da donesu i potvrdu izabranog pedijatra da je dijete zdravo i da može da ide u vrtić.

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply