Usvojena nova strategija EU za zaštitu i osnaživanje djece u online svijetu

Evropska komisija je usvojila novu strategiju za bolji internet za djecu (BIC+), kako bi unaprijedila digitalne usluge prilagođene uzrastu i obezbjedila da svako dijete bude zaštićeno, osnaženo i poštovano na mreži.

U proteklih deset godina, digitalne tehnologije i način na koji ih djeca koriste drastično su se promijenili. Većina djece koristi svoje pametne telefone svakodnevno i skoro duplo više u odnosu na prije deset godina. Takođe ih koriste od mnogo mlađeg uzrasta. Savremeni uređaji donose mogućnosti i prednosti, omogućavajući djeci da komuniciraju sa drugima, uče na mreži i da se zabavljaju. Ali ovi dobici nisu bez rizika, kao što su opasnosti od izloženosti dezinformacijama, sajber maltretiranju ili štetnom i nelegalnom sadržaju, od kojeg djeca moraju biti zaštićena.

Nova evropska strategija za bolji internet za djecu ima za cilj pristupačan, uzrastu primjeren i informativan online sadržaj i usluge koje su u najboljem interesu djece.

Prema riječimaizvršne potpredsjednice za Evropu prilagođenu digitalnom dobu Margrethe Vestager, svako dijete zaslužuje da napreduje u sigurnom i osnažujućem digitalnom okruženju.

„Sa novom strategijom, želimo da podržimo pristup digitalnim uređajima i vještinama za djecu, posebno onu u ranjivim situacijama, za borbu protiv sajber maltretiranja i zaštite sve djece od štetnih i nelegalnih online sadržaja. Ovo je u skladu sa našim osnovnim vrijednostima i digitalnim principima“, istakla je Vestager.

Potpredsjednica za demokratiju i demografiju Dubravka Šuica rekla je da će nova strategija za bolji internet za djecu obezbediti da ona uživaju ista prava online i van mreže, bez obzira na geografsko, ekonomsko i lično porijeklo djeteta.

„Sva djeca moraju biti zaštićena, osnažena i poštovana online. Ovom strategijom takođe postavljamo visoke bezbjednosne standarde i promovišemo osnaživanje djece i aktivno učešće u digitalnoj deceniji širom svijeta“, kazala je Šuica.

Kako je kazao komesar za unutrašnje tržište Tijeri Breton, evropska digitalna decenija nudi velike mogućnosti djeci, ali tehnologija takođe može predstavljati rizik.

„Sa novom strategijom za bolji internet za djecu, djeci pružamo kompetencije i alate za navigaciju kroz digitalni svijet bezbjedno i samouvjereno. Pozivamo industriju da odigra svoju ulogu u stvaranju bezbjednog digitalnog okruženja za djecu prilagođenog uzrastu uz poštovanje pravila EU“, navodi Breton.

Nova evropska strategija za bolji internet za djecu je digitalni krak sveobuhvatne strategije Evropske komisije o pravima djeteta i odražava digitalni princip – Djeca i mladi treba da budu zaštićeni i osnaženi online.

Usvojena je zajedno sa predlogom novog zakonodavstva EU za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja.

Štaviše, strategija prati nedavni značajan privremeni politički sporazum o Zakonu o digitalnim uslugama (DSA), koji sadrži nove zaštitne mjere za zaštitu maloljetnika i zabranjuje online platformama da prikazuju ciljano oglašavanje zasnovano na profilisanju prema maloljetnicima.

Ova pitanja su takođe istaknuta na Konferenciji o budućnosti Evrope, gdje je Panel evropskih građana koji se bavi vrijednostima i pravima pozvao na povećanu zaštitu maloljetnika na internetu. Ovo je podržano na plenarnoj sjednici Konferencije i uključeno je u Predlog sadržan u Završnom izvještaju Konferencije koji je predstavljen predsjednicima Evropskog parlamenta, Savjeta i Evropske komisije.

Principi i stubovi strategije

Nova evropska strategija za bolji internet za djecu postavlja viziju digitalne decenije za djecu i mlade, zasnovanu na tri ključna stuba:

1. Bezbjedna digitalna iskustva, štiteći djecu od štetnog i nelegalnog onlajn sadržaja, ponašanja i rizika i poboljšavajući njihovo blagostanje kroz bezbjedno digitalno okruženje koje odgovara uzrastu.

Da bi digitalni svijet učinila bezbjednim mjestom za djecu i mlade, Komisija će omogućiti EU kod za dizajn prilagođen uzrastu i zatražiti evropski standard o onlajn verifikaciji starosti do 2024. Takođe će istražiti kako da se koristi planirani evropski digitalni identitet novčanik za verifikaciju starosti, podržati brzo prijavljivanje nelegalnog i štetnog sadržaja i obezbjediti da jedinstveni usklađeni broj „116 111“ pruža pomoć žrtvama maltretiranja putem interneta, do 2023. godine.

2. Digitalno osnaživanje tako da djeca steknu neophodne vještine i kompetencije za bezbjedno i odgovorno odlučivanje i izražavanje u onlajn okruženju.

U cilju podsticanja osnaživanja djece u digitalnom okruženju, Komisija će organizovati kampanje medijske pismenosti za djecu, nastavnike i roditelje, putem mreže centara za bezbjedniji internet, koja je okosnica strategije. Takođe će obezbjediti nastavne module za nastavnike preko portala betterinternetforkids.eu. Mreža centara za bezbjedniji internet u državama članicama, aktivnih na nacionalnom i lokalnom nivou, ojačaće podršku djeci u ranjivim situacijama i pomoći u rješavanju digitalnog jaza za vještine.

3. Aktivno učešće, poštovanje djece dajući im riječ u digitalnom okruženju, sa više aktivnosti koje vode djeca za njegovanje inovativnih i kreativnih bezbjednih digitalnih iskustava.

Da bi se povećalo učešće djece u digitalnom okruženju, Komisija će, na primjer, podržati iskusniju djecu u učenju druge djece o mogućnostima i rizicima na mreži, kao i da će svake dve godine organizovati evaluaciju strategije koju vode djeca.

Da bi sprovela ove ključne stubove, Komisija poziva države članice i industriju da se uključe i podrže povezane akcije.

Izvor: www.eeas.europa.eu

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply