Više tretmana za djecu s autizmom kroz saradnju sa dnevnim centrima i domovima zdravlja

Ministarstvo zdravlja Crne Gore iniciralo je da se u svim domovima zdravlja otvore centri za podršku djeci sa teškoćama u razvoju, a veći broj tretmana biće obezbijeđen i kroz saradnju sa dnevnim centrima. Dio ovih planova već je realizovan u Bijelom Polju i Budvi, čime su djeca sa smetnjama, posebno iz autističnog spektra, dobila veći broj tretmana u svojim opštinama.     

U susret Svjetskom danu svjesnosti o autizmu, koji se obilježava 2. aprila, iz resora zdravstva navode da je najveći problem i dalje nedostatak stručnog kadra, na čemu treba intenzivno raditi kreiranjem obrazovnih politika.

Bolji uslovi u Centru za autizam

Državna sekretarka za javno zdravlje u Ministarstvu zdravlja mr Anka Vukićević ističe da u tom resoru čine sve da unaprijede kvalitet usluga, a samim tim i doprinesu unapređenju kvaliteta života kako djece sa autizmom tako i njihovih roditeljima.

„Kroz kontinuiranu komunikaciju sa udruženjima roditelja djece sa autizmom, Fondacijom Ognjen Rakočević, upoznati smo sa problemima sa kojima se susrijeću roditelji djece s autizmom. U prethodnom periodu Centru za autizam je odobren prijem jednog logopeda i jednog oligofrenologa. Trajanje tretmana u toj ustanovi je sa 30 minuta produženo na 45. U toku je procedura prenosa prava na korišćenje prostora koji je u vlasništvu Ministarstva ekonomije, čime će Centar proširiti svoje prostorne kapacitete“, najavila je Vukićević.

Saradnja sa dnevnim centrima

Kako je navela za portal Roditelji.me, da bi djeca sa sjevera dobila kvalitetnije usluge u Centru za podršku u Domu zdravlja u Bijelom Polju je obezbijeđen neophodan kadar i rad je organizovan u dvije smjene.

„Kroz potpisivanje memoranduma ostvarena je saradnja između budvanskog Doma zdravlja i Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju Budva“, rekla je Vukićević.

Kao jedan od pomaka koji je učinjen vidi i to što je Klinički centar, u saradnji sa Fondacijom Ognjen Rakočević, obezbijedio kartice pristupačnosti za djecu sa smetnjama u razvoju, koje im omogućavaju sve specijalističke preglede bez čekanja.

„Ministarstvo zdravlja je izvršilo kontrolu rada svih centara za podršku djeci sa teškoćama u razvoju koji su u našoj nadležnosti. Naša preporuka je ostvarivanje saradnje sa dnevnim centrima kako u pogledu stručnog kadra, tako i što većem obuhvatu djece koja će imati kontinuirane tretmane. Takođe je u planu, da se u skladu sa mogućnostima otvore centri za podršku djeci sa teškoćama u razvoju u svim domovima zdravlja“, kazala je Vukićević.

Ističe da u Ministarstvu kao glavni problem prepoznaju nedostatak stručnog kadra – logopeda, oligofrenologa…

„To je problem koji datira od ranije i koji nije rješavan kreiranjem obrazovnih politika koje će animirati mlade ljude, finansirati njihovo školovanje i obezbijediti deficitaran kadar. Takođe bi trebalo analizirati mogućnosti otvaranje smjera za specijalnu edukaciju u Crnoj Gori“, smatra Vukićević.

Umrežavanjem do registra

Prema njenim riječima, kroz multisektorsku saradnju neophodno je uraditi analizu postojećih resursa, ljudskih i prostornih kapaciteta, kako bi kroz reorganizaciju i neophodno umrežavanje u svakom momentu izabrani pedijatar imao informaciju da li dijete ima tretmane, koliko često i u kojoj ustanovi se pružaju.

„To je i način da dobijemo validan registar osoba sa autizmom. Multisektorska saradnja, kao i saradnja sa roditeljima djece sa teškoćama u razvoju, su put ka iznalaženju rješenja koja će obezbijediti kvalitetniju uslugu što i jeste obaveza svih nadležnih“, zaključila je Vukićević.

Roditelji djece sa smetnjama u razvoju, prvenstveno iz autističnog spektra, apelovali su prošle godine na nadležne da im omoguće liječenje u Crnoj Gori i na taj način pruže podršku mališanima, ali i cijelim porodicama u procesu koji nema određeni rok trajanja.

Podsjetili su tada da su i nakon tri godine od otvaranja Centra za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju “Ognjen Rakočević” u Podgorici, prinuđeni da i dalje vode bitke u zdravstvenim institucijama u Beogradu. Iako Fond pokriva troškove tretmana, roditelji snose sve ostale troškove života u drugoj zemlji, a veliki izazov za njih najčešće je i razdvojenost, jer jedan roditelj ostaje sa ostatkom porodice u Crnoj Gori.

Direktor Centra za autizam dr Ivan Krgović ranije je kazao da Crnoj Gori nedostaje oko 60 oligofrenologa, kako bi sva djeca kojima je to potrebno mogla imati dovoljan broj tretmana. Prošle godine u toj ustanovi bio je zaposlen samo jedan stručnjak za tu oblast.

Prema ranijim podacima Fonda za zdravstveno osiguranje, troškovi liječenje djece sa razvojnim problemima u ustanovama u Srbiji godišnje iznose oko 600 hiljada.  

Predstavljanje socijalnih servisa koji su dostupni u Crnoj Gori dio je projekta Programi podrške porodicama u krizi, koje udruženje Roditelji sprovodi uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply