Sudska odluka o samostalnom starateljstvu dovoljna za prelazak granice sa djetetom

Majka ili otac kojima je sudskom odlukom povjereno samostalno vršenje roditeljskog prava, prilikom prelaska granice sa djecom, više neće morati da imaju saglasnost drugog roditelja. Za to je, kako je sada precizirano dopunama Zakona o graničnoj kontroli koji je od danas na snazi, dovoljna sudska presuda koju već posjeduju. Poslanici su usvajanjem nove verzije ovog zakonskog akta uvažili dugogodišnje predloge udruženja Roditelji da se ova oblast unaprijedi u najboljem interesu djece.  

“U praksi se pokazalo da član 50 Zakona o graničnoj kontroli ima manjkavosti i da nedovoljna određenost zakonskih odredbi stvara situacije koje, prvenstveno, imaju negativan uticaj na maloljetna lica. Policijskim službenicima su bila data široka ovlašćenja, bez pravila, što je dovodilo do različitog postupanja u sličnim situacijama”, pojasnili su iz udruženja, čiji su predlozi formalizovani u vidu amandmana uz podršku Ženskog kluba Skupštine Crne Gore.

Ukoliko je sud u iscrpnom parničnom postupku utvrdio da dijete treba povjeriti jednom roditelju na samostalno vršenje roditeljskog prava, to znači, kako ocjenjuju, da je ispitao sve okolnosti od značaja i našao da je to u najboljem interesu djeteta. Upravo zato, ističu u udruženju Roditelji, nema razloga da se tom roditelju i djetetu prilikom prelaska granice prave barijere.

“Dovoljno je pokazati pravosnažnu sudsku odluku i druga standardna dokumenta iz kojih se utvrđuje srodnički odnos”.

Dopune ovog Zakona odnose se samo na momenat preslaska granice, a ne na ostale segmente porodično pravnih odnosa. Tako nema bojazni da će, na primjer, na ovaj način biti povrijeđene zakonske odredbe koje se tiču obavezne saglasnosti drugog roditelja za promjenu prebivališta, jer je to propisano Porodičnim zakonom. Kako je propisano, o tome roditelji moraju odlučiti sporazumno, što će svakako i dalje biti slučaj. Pored toga, ovom odredbom Zakona se ne ulazi u ono što je sudskom odlukom određeno, u smislu dana kada je dijete kod jednog, a kada kod drugog roditelja, ako je to precizirano, jer se ta odluka svakako mora poštovati u tom dijelu (na primjer, dijete će, po pravilu, putovati sa roditeljem u onim danima kada je u skladu sa sudskom odlukom kod tog roditelja, a što znači i mogućnost nesmetanog prelaska granice, a ne i onih dana kada treba da bude sa drugim roditeljem, jer bi to kršilo odluku, za šta postoje odgovarajući mehanizmi zaštite, osim ako se roditelji drugačije ne dogovore).

Jednostavniji put do pasoša

Na snagu je stupio i novi Zakon o putnim ispravama, koji donosi olakšice i u slučaju izdavanja pasoša djetetu povjerenom na staranje jednom roditelju.

Izmjenama ovog Zakona, u slučajevima opstrukcije, za izdavanje pasoša djetetu više neće trebati saglasnost drugog roditelja, već će biti dovoljna sudska presuda o vršenju roditeljskog prava.

“Ako se drugi roditelj lica iz stava 1 ovog člana protivi izdavanju putne isprave, odnosno putovanju u drugu državu, ili je nedostupan, Ministarstvo će postupiti u skladu sa članom 26 stav 4.”

U hitnim slučajevima, odnosno u slučajevima kada je izdavanje pasoša u posebnom interesu djeteta, Zakon propisuje da mu se to omogući bez odlaganja i bez saglasnosti drugog roditelja. Potrebna je samo pisana saglasnost organa starateljstva nadležnog prema mjestu prebivališta djeteta, odnosno prema mjestu podnošenja zahtjeva, ako dijete nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply