Moguć uvoz polnih ćelija, embriotransfer i do 50. godine

Jednoglasno, glasovima 61 poslanika, u Skupštini je danas izglasan predlog Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji (MPO). Tako će, nakon 11 godina, prestati da važi Zakon o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama iz 2009. godine.

Novo zakonsko rješenje, pored ostalog, dozvoliće uvoz polnih ćelija, tkiva i embriona, kada se oni ne mogu obezbijediti u Crnoj Gori. To znači da će, kada nema donatora spermatozoida, jajnih ćelija i embriona u Crnoj Gori, njihov uvoz biti moguć iz neke sertifikovane banke.

Produžen je i period na koji može biti čuvan genetski materijal, a Klinički centar bi, pet godina od dana stupanja na snagu zakona, trebalo da organizuje banku tkiva i ćelija.

Zakon će dozvoliti i naučno-istraživački rad na embrionima koji nisu prikladni za unos u matericu žene, koje treba uništiti i koje lica od kojih potiču ne žele da koriste za sopstveni postupak MPO, niti da ih doniraju.

Zakon o MPO, kao ni prethodno zakonsko rješenje, ne omogućava surogat.

Poslanici su danas većinom glasova podržali i Predlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Tako će parovima i ženama bez partnera koji nemaju djece, na teret države biti omogućeno da do godinu dana čuvaju embrione – dok žena ne napuni 45 godina. Zakon predviđa i četiri transfera tih embriona, do navršene 50. godine žene.

Po tri, odnosno dva postupka i čuvanje embriona predviđeni su i za parove koji već imaju djecu.

Na teret države osiguranim licima oboljelim od maligne ili druge teže bolesti čije liječenje može dovesti do neplodnosti, ako nemaju djecu i imaju do 37 godina, sada je omogućena prezervacija fetilnosti i čuvanje reproduktivnog materijala na pet, odnosno 10 godina.

Prvi put, priznato je i pravo iz osiguranja na jedan postupak liječenja muške neplodnosti metodom Micro TESE za sprovođenje postupaka MPO. Mikro TESE je metoda dobijanja spermatozoida iz tkiva testisa i primjenjuje se kod muškaraca koji zbog poremećaja u proizvodnji spermatozoida u ejakulatu nemaju ćelija spermatozoida (azoospermija).

Zakon o MPO stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom listu, dok će Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju na snagu stupiti istoga dana kada bude i objavljen.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply