Krivičnim zakonikom propisane strože kazne za pedofile, registar i obavezni nadzor

Izmjenama Krivičnog zakonika, koje su danas usvojene u Skupštini Crne Gore, previđene su strože kazne zatvora za počinioce krivičnih djela protiv polne slobode koja su učinjena prema djeci i nemoćnim licima. Crna Gora će, prema usvojenim dopunama ovog zakonskog akta, uskoro dobiti i registar pedofila, a za počinioce tih krivičnih djela, poslije izlaska iz zatvora, predviđene su i mjere obaveznog nadzora.

Time su, nakon što su uz podršku Ženskog kluba i pojedinih poslanika formalizovani u vidu amandmana, uvaženi gotovo svi predlozi udruženja Roditelji, koje se godinama zalagalo za izmjene Krivičnog zakonika u cilju zaštite djece od pedofila.  

Danas usvojenim izmjenama korigovana je kaznena politika za sva krivična djela protiv polne slobode, koja se tiču zaštite maloljetnih i nemoćnih lica. Za krivična djela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa djetetom i obljuba zloupotrebom položaja, zakon propisuje da počinilac bude kažnjen i kaznom dugotrajnog zatvora u trajanju do četrdeset godina.

Dopunama Krivičnog zakonika, koje su i usvojene, udruženje Roditelji je tražilo i formiranje registra počinilaca krivičnih djela protiv polnih sloboda na štetu djece i obavezne mjere posebnog nadzora koje bi važile nakon odsluženja kazni.

Nova verzija Krivičnog zakonika propisuje da sud ne može da ublažava kazne počiniocima ovih krivičnih djela.

Osobe koje su osuđene za ova krivična djela snosiće i dodatne pravne posljedice. Za njih je previđen prestanak javne funkcije, kao i prestanak radnog odnosa lli obavljanja određenog poziva, djelatnosti lli dužnosti koji podrazumijevaju rad sa maloljetnim licima. Okrivljenima za ta djela biće ubuduće zabranjeno i sticanje javnih funkcija, kao i zabranjeno zasnivanje radnog odnosa, odnosno obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti koji podrazumijevaju rad sa maloljetnicima.

Novi Krivični zakonik podrazumijeva i vođenje posebne evidencije o licima osuđenim za krivična djela protiv polnih sloboda na štetu maloljetnika.

Za pedofile će ubuduće važiti i mjere posebnog nadzora. Poslije izdržane kazne zatvora biće u obavezi da se javljaju policiji, a biće im zabranjeno i da posjećuju mjesta na kojima se okupljaju djeca, vrtiće, škole i dvorišta tih ustanova, igrališta… Takođe će, nakon izlaska iz zatvora, morati obavezno da odlaze u profesionalna savjetovališta i ustanove i prijavljuju nadležnima promjene prebivališta, boravišta ili radnog mjesta, kao i odlazak u inostranstvo. Mjere posebnog nadzora sprovodiće se 20 godina poslije izvršenja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora, uz mogućnost ukidanja.

Među usvojenim izmjenama Zakonika nije se našao predlog Ženskog kluba Skupštine da se uvede hemijska kastracija za seksualne prestupnike.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply