Prihvaćeni predlozi za zaštitu djece od pedofila

Poslanici Skuštine Crne Gore prihvatili su nekoliko predloga izmjena i dopuna Krivičnog zakonika, koje je dostavilo udruženje Roditelji, čime će ovaj akt biti unaprijeđen u dijelu koji se tiče zaštite djece od pedofila. Kako je saopšteno nakon današnje sjednice Kolegijuma Ženskog kluba, poslanici su dogovorili da te predloge i formalizuju u vidu amandmana.

Dopunama Krivičnog zakonika, udruženje Roditelji je zatražilo formiranje registra počinilaca krivičnih djela protiv polnih sloboda na štetu djece i obavezne mjere posebnog nadzora koje bi važile za njih nakon odsluženja kazni. Osim toga, zatraženo je da se u izmjene uvrsti i nemogućnost ublažavanja izrečenih kazni u slučaju djela u kojima su žrtve maloljetna lica.

U okviru predloženih izmjena Krivičnog zakonika, koje su u skupštinskoj proceduri, već je previđeno korigovanje kaznene politike. Kako je ranije najavljeno, za počinioce krivičnih djela protiv polnih sloboda na štetu maloljetnika biće propisane strože kazne zatvora, i do 40 godina.

„Poslanici su se upoznali i sa komparativnim pregledom na temu hemijske kastracije seksualnih prestupnika koje je, za potrebe rada Kolegijuma Ženskog kluba, uradio Istraživački centar Skupštine Crne Gore. Članice Kolegijuma Ženskog kluba i poslanik mr Boris Mugoša, koji je prisustvovao sjednici, uputili su apel poslanicima da treba voditi računa o načinu obraćanja žrtvama, jer javno izgovorena riječ obavezuje, kako bi se imala u vidu osjetljivost teme i kako to doživljavaju žrtve nasilja i njihove porodice“, saopšteno je iz Skupštine, uz ocjenu da se žrtve teško odvaže da prijave nasilje, dok je broj zloupotreba, lažnih prijava, zanemarljiv.

Članice Ženskog kluba i Mugoša su naglasili da se, kao predstavnici naroda, bore protiv svakog oblika nasilja, kako u parlamentu, tako i van njega i dužni su da u tome ohrabruju djevojčice, djevojke i žene, i da ne gube povjerenje u institucije sistema. Takođe, saglasni su da se žene moraju osnažiti i da će ih država zaštititi.

Osim o Krivičnom zakoniku, na trećoj sjednici Kolegijuma Ženskog kluba vođena je rasprava i o izmjenama Zakona o putnim ispravama i Zakona o graničnoj kontroli.

Kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, kopredsjednice Kolegijuma Ženskog kluba imale su sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na kojem je postignuta usaglašenost sa predloženim izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama i Zakona o graničnoj kontroli. Takođe, postignut je dogovor o amandmanskom djelovanju i povodom ovih predloga.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply