Elektronske usluge uskoro dostupnije roditeljima

Udruženje Roditelji predstavnik je civilnog sektora koji se, uz još tri NVO, pridružio Nacionalnoj mreži za digitalnu agendu u Crnoj Gori, pa će u narednom periodu intenzivno raditi na dostupnosti elektronskih servisa roditeljima. Na taj način, oni će moći da na brži i jednostavniji način koriste usluge prvenstveno zdravstvenih i obrazovnih ustanova, ali i da se upoznaju sa pravima koje imaju i procedurama. Roditelji će imati priliku da predlože uvođenje elektronskih servisa koji bi im bili korisni, kao i poboljšanje postojećih.

Mreža je formirana u okviru projekta ICEDA (Povećanje građanskog angažmana na polju digitalne agende), i trenutno je čini  devet organazacija. Novopridružene organizacije, osim NVU Roditelji su Akcija za socijalnu pravdu,  Aktivna zona i Centar za političku edukaciju.

Imajući u vidu da postojeće e-usluge nijesu dostupne svima, ali i da postoji potreba za dodatnim pojašnjenjima, njihovom promocijom i poboljšanjem, udruženje Roditelji će izraditi jedinstveni e-vodič sa podacima i opcijama namijenjenim roditeljima. Dio vodiča će se odnositi na usluge koje već postoje u javnim ustanovama, a tiču se ostvarivanja roditeljskih prava, kao i procedura. Drugi dio vodiča će poboljšati pristup informacijama, naročito kada je riječ o uslugama iz oblasti obrazovanja i zdravstva.

Osim novopridruženih organizacija, ICEDA mrežu u Crnoj Gori čine NVO 35mm kao nacionalni partner na projektu, Centar za omladinsku edukaciju (u saradnji sa NVO NEST), NVO Super Hub i NVO Koračajte sa nama- Phiren Amenca koji su prethodnih mjeseci formirali tri e-centra za podršku građanima pri korišćenju dostupnih e-servisa.

Cilj ICEDA projekta je povećanje upotrebe e-usluga i omogućavanje svim građanima regiona da iskoriste benefite digitalne transformacije. Stoga će se kroz ICEDA projekat promovisati Digitalna agenda i davati doprinos u rješavanju pitanja koji onemogućavaju široku upotrebu e-usluga uz uvođenje novih i kvalitetnih usluga na svim nivoima.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply