Roditeljsko odsustvo prošle godine koristilo 385 očeva

Prema podacima Poreske uprave u 2019. godini, 486 očeva je koristilo roditeljsko odsustvo, odnosno pravo da umjesto majke brinu o djetetu, dok je u 2020. taj broj bio znatno manji – 385.

Zakon o radu definiše pravo na roditelji koji dobiju bebu imaju pravo na korištenje porodiljskog (majka) odnosno roditeljskog odsustva, odnosno imaju mogućnost da do djetetovog prvog rođendana budu sa njim, uz poštovanje određenih procedura.

Istraživanje UNDP-a u Crnoj Gori o orodnjenosti, objavljeno u januaru 2020. godine, pokazalo je da je tri petine ispitanika/ca koji su bili obuhvaćeni ovim istraživanjem saglasno da bi očevi trebalo češće da koriste pravo na roditeljsko odsustvo, nego što je to trenutno slučaj, pri čemu ovaj procenat raste na 70 odsto među ženama i građanima/kama starosti od 30 do 44 godine.

Jedan od očeva koji su koristili to pravo je i Dejan Bulatović, zaposlen u Komunalnoj policiji Glavnog grada. Iako je, kaže, dobijao nekad komentare “kako je našao način da izbjegne radne obaveze”, on ističe da ni za šta ne bi mijenjao priliku da bude uz svoje dijete.

„Otac sam tri sina. Kada sam dobio trećeg, odlučio sam da ja umjesto supruge budem taj koji će uzeti roditeljsko odsustvo. Većina komentara je bila pozitivna, bio je i poneki neadekvatan, na primjer to da želim da izbjegnem radne obaveze. Ipak, sada se ne kajem nijednog sekunda što sam donio tu odluku, ja sam otac i ponosan sam što sam bio taj koji je odlučio da bude tu uz svoje dijete svakog trena“, ističe Bulatović za Dan.

On navodi da vrijeme sa djecom i praćenje njihovog rasta i razvoja ne može da zamijeni nijedno drugo zadovoljstvo.

„Poslije mene i neke druge kolege su isto uradile. Svima savjetujem da urade to zbog svog djeteta i sebe. Država je omogućila taj mehanizam da i očevi mogu koristiti roditeljsko odsustvo i to je jako pozitivno. Vrijeme uz dijete ne može zamijeniti ništa na svijetu, ja i sad svaki tren koristim da budem uz svoje sinove, jer to je moj život“, ističe ponosni otac.

Izvršna direktorica udruženja Roditelji Kristina Mihailović za Dan je navela da se pravo na roditeljsko odsustvo ne koristi dovoljno, a da je za djecu jako važno da oba roditelja budu uključena u njihov odgoj.

„Naravno, priroda je uredila stvari tako da je uloga majke ključna u tim prvim mjesecima, ali ipak se nekako zanemaruje i ta važnost prisustva oca. Naša tradicija je takva da se sve svodi na ženu, ali sva iskustva pokazuju da uključenost oba roditelja stvara najbolji rezultat“, istakla je Mihailović.

Zakonom o radu definisano je pravo na porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo, trajanje i uslovi prekida odsustva, pravo produženja odsustva u slučaju kada je dijete mrtvo rođeno ili umrlo prije isteka porodiljskog.

Ovim Zakonom precizirano je i da majka mora biti na porodiljskom odustvu ukupno 98 dana, odnosno 28 dana prije dana očekivanog porođaja, i još 70 dana nakon toga. Nakon tog perioda počinje roditeljsko odustvo, koje traje do prvog rođendana djeteta, koje mogu da koriste ili majka ili otac.

Ukoliko dobiju blizance, trojke ili četvorke oba roditelja imaju pravo da istovremeno koriste porodiljsko odsustvo u trajanju od 70 dana. Otac može koristiti porodiljsko odsustvo od dana rođenja djeteta u slučaju da je majka umrla na porođaju, teško bolesna, napustila dijete, ako je lišena roditeljskog prava ili se nalazi na izdržavanju kazne zatvora.

Ako je dijete rođeno prije dana očekivanog porođaja, obavezno porodiljsko odsustvo se produžava onoliko dana za koliko je dijete ranije rođeno. Pod ranije rođenim djetetom, podrazumijeva se dijete koje je rođeno prije navršenih 37. sedmica trudnoće, prema nalazu nadležnog doktora specijaliste.

Majka djeteta ne može prekinuti korišćenje porodiljskog odsustva. Žena koja je u radnom odnosu mora da otpočne porodiljsko odsustvo 28 dana prije porođaja.

Ukoliko se nakon isteka porodiljskog odsustva majka vrati na posao, roditeljsko odsustvo može koristiti otac. Jednom prekinuto roditeljsko odsustvo ne može se nastaviti, ali s obzirom na to da je majka na primjer nastavila da radi nakon 70 dana od porođaja, odnosno odmah nakon porodiljskog i da nije iskoristila svoje pravo na roditeljsko odsustvo, ta se odredba na nju ne odnosi.

Ako jedan od roditelja prekine odsustvo drugi roditelj to pravo može ostvariti već narednog dana. Potrebno je da otac dostavi izvod iz matične knjige djeteta i dokaz da je majka prestala da koristi odsustvo. Ostatak procedure za odsustvo je isti za oba roditelja. Ako otac želi da koristi roditeljsko odsustvo, a u vanbračnoj je zajednici važno je na izvodu djeteta stoji očinstvo.

Ukoliko zaposlena žena otpočne da radi prije isteka odsustva ima pravo da pored dnevnog odmora, u dogovoru sa poslodavcem, koristi još 90 minuta pauze zbog dojenja djeteta.

Ako zaposlena žena rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva ima pravo da produži porodiljsko odsustvo za onoliko vremena koliko je, prema nalazu ovlašćenog ljekara specijaliste, potrebno da se oporavi od porođaja i psihičkog stanja prouzrokovanog gubitkom djeteta, a najmanje 45 dana, za koje vrijeme joj pripadaju sva prava po osnovu porodiljskog odsustva.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply