Usvojen novi Predlog zakona o VTO, CEGAS tvrdi da nije unaprijeđen

Vlada Crne Gore usvojila je novi Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji za koji u Centru za građanske slobode (CEGAS) kažu da sadrži kozmetičke promjene u odnosu na onaj koji je arhiviran u Skupštini još 2019.godine i nikada nije izglasan. Zakonom nije ni povećan broj besplatnih vantjelesnih oplodnji za parove iz Crne Gore.

U CEGAS-u smatraju da je pohvalno to što se Predlogom zakona uvodi mogućnost donacije polnih ćelija ali ne i to što mogu biti isključivo donirane unutar naše zemlje. Podsjećaju da sve zemlje iz regiona imaju mogućnost donacije iz drugih država i ukazuju da to pravo izbora mora postojati i u Crnoj Gori. Predlogom Crna Gora podržava izvoz ali ne i uvoz polnih ćelija, tkiva i embriona. 

CEGAS, koji je u martu, na javni poziv Vlade, uputio inicijativu za izmjenu Zakona o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama iz 2009. godine.

U novom Predlogu zakona CEGAS vidi niz nejasnoća kao i neispunjavanja zalaganja da se dođe do suštinske promjene, kada je ova oblast u pitanju. Najviše ih brine što je zakonski tekst iz člana u član kontardiktoran.

U članu 20. Predloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji piše da “nakon odustanka od MPO polne ćelije i embrioni se uništavaju dok već u Članu 25 istog zakonskog teksta navodi “…neupotrijebljeni embrioni i/ili jajne ćelije, ako postupak MPO ne uspije, mogu da se zamrznu i skladište u banci tkiva i ćelija i da ih kasnije upotrijebi ista žena, ili da se, na osnovu pisane saglasnosti daju za postupak MPO licima iz člana 17 ovog Zakona, ili da se unište“.

“U članu 22. postoji odredba da dijete ima pravo da sazna ko su mu biološki roditelji, ako je došlo do donacije polnih ćelija i embriona, a već u članu 30 istog teksta se precizira da se radi o djetetu sa navršenih 15 godina života, koje je sposobno za rasuđivanje, pa samim tim i stiče pravo da sazna identitet bioloških roditelja. Zatim se u članu 31. izričito navodi Podaci o identitetu davaoca polnih ćelija i embriona su zaštićeni i sva davanja su anonimna.”, ukazuju iz CEGAS-a.

U članu 40. teksta, jasno se naglašava da “davalac polnih ćelija ne smije saznati identitet djeteta”. Član 37 isključuje svaki oblik surogat materinstva. Član 39. zabranjuje svaki naučnoistraživački rad na embrionu, što čini negaciju nauke i potrebe za učenjem. 

Kada je donacija kao i uvoz i izvoz polnih ćelija, tkiva i embriona u pitanju, CEGAS je siguran da se mora urediti jasnim podzakonskim aktima.

U nadi da će imati pravo da djeluje, Centar za građanske slobode apeluje da se na Predlog Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji mora djelovati u cilju značajnih izmjena.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply