Prijave za dječiji dodatak od srijede, pravo ima trećina djece u Crnoj Gori

Prijave za dječiji dodatak za djecu mlađu od šest godina, koji u Crnoj Gori čine trećinu ukupnog broja mlađih od 17 godina, počeće 1. septembra u svim centrima za socijalni rad. Prve isplate za mjesec oktobar građani mogu očekivati sredinom novembra, a neki od centara su već objavili raspored prijavljivanja kako bi se izbjegle gužve.

Ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić kazao je da su besplatni udžbenici i dodatak za najmlađe, obezbijeđeni u prvoj godini rada ove Vlade Crne Gore, samo prvi korak na putu ka održivim rješenjima za podršku porodicama.

„U septembru prijave, pravo na dodatak ima oko 45.000 djece, a iz budžeta Crne Gore 17,6 miliona eura godišnje – jedno od najboljih ulaganja“, napisao je Spajić na Tviteru, objavljujući i poster na kome se mogu naći informacije o prijavi za dječiji dodatak.

U Crnoj Gori, prema podacima Monstata iz sredine prošle godine, ima 134.363 mlađih od 17 godina, što znači da pravo na dječiji dodatak nema više od 90 hiljada djece.   

Roditelji/staratelji su, kako je navedeno iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja, u obavezi da se ličnim dokumentom identifikuju u centru i da dostave matične brojeve svih članova porodice.

Podgorica 

U Centru za socijalni rad Podgorica će se prijem zahtjeva vršiti na dva pulta – u glavnoj zgradi Centra za socijalni rad u ulici IV proleterske 18 i u ulici Mitra Bakića br 126. Područne jedinice u Golubovcima i Tuzima zaprimaće zahtjeve u svojim kancelarijama, shodno mjestu prebivališta korisnika.

 • Od 1.09. do 8. 09. 2021. godine će se vršiti prijem zahtjeva prema azbučnom redu prezimena (od A do I);
 • Od 8.09 do 15. 09.2021. godine će se vršiti prijem zahtjeva po azbučnom redu prezimena ( od J do R);
 • Od 15.09. do 22. 09 će se vršiti prijem zahtjeva po azbučnom redu prezimena  (od S do Š).

Bar i Ulcinj 

 • Od 1.09.- 3.09. prema azbučnom redu ( od A-Đ ) ;
 • Od 4.09.- 6.09. prema azbučnom redu ( od E-K );
 • Od 7.09 – 8.09. prema azbučnom redu ( od L-O );
 • Od 9.09. – 11.09. prema azbučnom redu ( od P-U) i
 • Od 13.09. – 15.09. prema azbučnom redu  ( od F-Š ).

Kotor, Tivat, Budva

 •  1.09.2021. (srijeda) i 2.09.2021.g. (četvrtak) za prezimena koja počinju na slovo (A i B);
 •  3.09.2021. (petak) i 4.09.2021.g. (subota) za prezimena koja počinju na slovo (V i G);
 •  06.09.2021. (ponedjeljak) i 07.09.2021.g. (utorak) za prezimena koja počinju na slovo (D, Đ, E, Ž);
 •  8.09.2021. (srijeda) za prezimena koja počinju na slovo (Z, I i J) ;
 •  9.09.2021. (četvrtak) za prezimena koja počinju na slovo (K);
 •  10.09.2021. (petak)  za prezimena koja počinju na slovo (L i LJ);
 •  11.09.2021. (subota)  za prezimena koja počinju na slovo (M) ;
 •  13.09.2021. (ponedjeljak) za prezimena koja počinju na slovo (N, Nj i O);
 • 14.09.2021. (utorak) i 15.09.2021.g. (srijeda) za prezimena koja počinju na slovo (P);
 • 16.09.2021. (četvrtak) za prezimena koja počinju na slovo (R);
 • 17.09.2021. (petak)  za prezimena koja počinju na slovo (S);
 • 18.09.2021. (subota) za prezimena koja počinju na slovo (T,Ć, U, F, H, C,Č I DŽ);
 • 20.09.2021.(ponedjeljak) za prezimena koja počinju na slovo (Š);

Herceg Novi 

 • Od 1- 4. septembra za korisnike čije prezime počinje sa slovima (A, B, C, Ć, Č, D),
 • Od 6-11. septembra za korisnike čije prezime počinje sa slovima (Đ, E, F, G, H, I, J, K, L),
 • Od 13-18. septembra za korisnike čije prezime počinje sa slovima (M, N, NJ, O, P, R),
 • Od 20-25. septembra za korisnike čije prezime počinje sa slovima (S, Š, T, U, V,W,  Z, Ž)
 • Od 27-30. septembra za korisnike koji nijesu predali zahtjev u određenim terminima.

Plav i Gusinje 

U periodu  od 01 do 08. 09. 2021. Godine u JU Centru za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje podnosiće zahtjeve roditelji (staratelji) djece do 6 godina po abecednom redu (od A do L):

 • Od 08. do 15. 09. 2021. godine podnosice zahtjeve (od LJ do Ž),
 • Od 15. do 21. 09. 2021. godine smo ostavili prostor za rješavanje zahtjeva koji nijesu predate u navedenom periodu i rješavanje u slučaju nekih tehničkih problema.

Cetinje

Cetinjski Centar za socijalni rad obavijestio je građane da mogu podnositi zahtjeve za priznavanje prava na dodatak za djecu, takođe od 1. septembra, u periodu od 8 do 11, od 12 do 14 časova, kao i u vremenskom intervalu od 17 do 20 sati. Zahtjeve će primati prema sljedećem rasporedu:

1.09.2021. Prezime počinje na slovo: A i B

2.09.2021. Prezime počinje na slovo: C, Ć, Č, D

3.09.2021. Prezime počinje na slovo: DŽ, Đ

6.09.2021. Prezime počinje na slovo: E, G, H, I

7.09.2021. Prezime pocinje na slovo: J

8.09.2021. Prezime počinje na slovo: K

9.09.2021. Prezime počinje na slovo: L, LJ

10.09.2021. Prezime počinje na slovo: M

13.09.2021. Prezime počinje na slovo: M

14.09.2021. Prezime počinje na slovo: N, O, P

15.09.2021. Prezime počinje na slovo: N, O, P

16.09.2021. Prezime počinje na slovo: R, S

17.09.2021. Prezime počinje na slovo: Š, T, U

20.09.2021. Prezime počinje na slovo: V, Z, Ž

21.09.2021. Prezime počinje na slovo: V, Z, Ž

Pljevlja

 • Od (A do Ž) od 1.9.2021. godine do 8.9.2021. godine
 • Od (Ž do C) od 8.9.2021. godine do 20.9.2021. godine
 • Od (C do Š) od 20.9.2021. godine do 27.9.2021. godine

Rožaje 

 • 1. sedmica septembra mjeseca podnošenje zahtjeva za prezimena prvih deset slova po azbučnom redu;
 • 2. sedmica septembra mjeseca podnošenje zahtjeva za prezimena sljedećih deset slova po azbučnom redu;
 • 3. sedmica septembra mjeseca podnošenje zahtjeva za prezimena preostalih deset slova po azbučnom redu.
 • 4. sedmica septembra mjeseca prijem zahtjeva po inicijativi građana.

Bijelo Polje 

Prva sedmica 01.09-08.09- (A,B,V,G,D,Đ,E,Ž,Z,I)

Druga sedmica 09.09-16.09- (J,K.L,LJ,M,N,NJ,O,P,R)

Teća sedmica 17.09-24.09- (S,T,Ć,U,F,H,C.Č,DŽ,Š)

Četvrta sedmica je za podnosioce zahtjeva koji se naknadno jave (25.09.-30-09).

Nikšić

 • Predviđeno radno vrijeme za rad sa strankama odvijaće se u dvije smjene od 07-14h i od 17-20h svakog radnog dana i subotom od 08-14h u periodu od 01.09. do 30.09.2021 godine. Radno vrijeme će biti organizovano i u poslijepodnevnim časovima nakon redovnog radnog vremena iz razloga obavljanja unosa zahtjeva za dodatak za djecu.

Berane

 • Prije prijema zahtjeva iregistracije korisnika, provjera dokumentacije radiće se u posebnoj prostoriji nezavisno od prijemne kancelarije. Prijem zahtjeva radnim danima u Centru za socijalni rad biće od 08 -14h i od 14 -18h isubotom od 08 -12h. Izrada rješenja radiće se uporedo sa prijemom zahtjeva.
 • Prijem zahtjeva vršiće se po prispjeću zahtjeva bez navođenja abecednog reda.
 • Danilovgrad
 • Plan rada Centra u periodu podnošenja zahtjeva definisan je tako što će svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 08-18 sati ovlašćeni radnici primati zahjeve shodno jasno utvrđenom rasporedu:
 • 01.09.2021. Prezime počinje slovom (A, B)
 • 02.09.2021. Prezime počinje slovom B
 • 03.09.2021. Prezime počinje slovom C, Č, Ć, D
 • 06.09.2021. Prezime počinje slovom Dž, Đ, E
 • 07.09.2021. Prezime počinje slovom F, G, H, I
 • 08.09.2021. Prezime počinje slovom J
 • 09.09.2021. Prezime počinje slovom K
 • 10.09.2021. Prezime počinje slovom L, LJ
 • 13.09.2021. Prezime počinje slovom M
 • 14.09.2021. Prezime počinje slovom N, O
 • 15.09.2021. Prezime počinje slovom P
 • 16.09.2021. Prezime počinje slovom R
 • 17.09.2021. Prezime počinje slovom S
 • 20.09.2021. Prezime počinje slovom Š, T, U
 • 21.09.2021. Prezime počinje slovom V, Z, Ž

Mojkovac

 • 01.09.2021. Prezime počinje slovom A
 • 02.09.2021. Prezime počinje slovom B
 • 03.09.2021. Prezime počinje slovom C, Č
 • 06.09. 2021. Prezime počinje slovom Ć, D
 • 07.09. 2021. Prezime počinje slovom DŽ, Đ
 • 08.09. 2021. Prezime počinje slovom E, F
 • 09.09. 2021. Prezime počinje slovom G
 • 10.09. 2021. Prezime počinje slovom H
 • 13.09. 2021. Prezime počinje slovom I, J
 • 14.09. 2021. Prezime počinje slovom K, L
 • 15.09. 2021. Prezime počinje slovom LJ, M
 • 16.09. 2021. Prezime počinje slovom N
 • 17.09. 2021. Prezime počinje slovom NJ, O
 • 20.09. 2021. Prezime počinje slovom P
 • 21.09. 2021. Prezime počinje slovom R
 • 22.09. 2021. Prezime počinje slovom S
 • 23.09. 2021. Prezime počinje slovom Š
 • 24.09. 2021. Prezime počinje slovom T
 • 27.09. 2021. Prezime počinje slovom U
 • 28.09. 2021. Prezime počinje slovom V
 • 29.09. 2021. Prezime počinje slovom Z
 • 30.09. 2021. Prezime počinje slovom Ž

Kolašin

 • 01.09.2021. Prezime počinje slovom A
 • 02.09.2021. Prezime počinje slovom B
 • 03.09.2021. Prezime počinje slovom C, Č
 • 06.09. 2021. Prezime počinje slovom Ć, D
 • 07.09. 2021. Prezime počinje slovom DŽ, Đ
 • 08.09. 2021. Prezime počinje slovom E, F
 • 09.09. 2021. Prezime počinje slovom G
 • 10.09. 2021. Prezime počinje slovom H
 • 13.09. 2021. Prezime počinje slovom I, J
 • 14.09. 2021. Prezime počinje slovom K, L
 • 15.09. 2021. Prezime počinje slovom LJ, M
 • 16.09. 2021. Prezime počinje slovom N
 • 17.09. 2021. Prezime počinje slovom NJ, O
 • 20.09. 2021. Prezime počinje slovom P
 • 21.09. 2021. Prezime počinje slovom R
 • 22.09. 2021. Prezime počinje slovom S
 • 23.09. 2021. Prezime počinje slovom Š
 • 24.09. 2021. Prezime počinje slovom T
 • 27.09. 2021. Prezime počinje slovom U
 • 28.09. 2021. Prezime počinje slovom V
 • 29.09. 2021. Prezime počinje slovom Z
 • 30.09. 2021. Prezime počinje slovom Ž

Za sva dodatna pitanja, građani mogu da pozovu besplatnu telefonsku liniju centara za socijalni rad 19977.

Ažurirano 31.08.2021. u 12.05 h

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply