Produžen rok za prijavu poslodavaca koji žele da zaposle nezaposlene majke djece predškolskog uzrasta

Zavod za zapošljavanje Crne Gore ponovo je produžio rok za prijavu poslodavaca za uključivanje u pilot projekat Aktiviranje žena, kojim je planirano zapošljavanje žena sa djecom predškolskog uzrasta jer kao ni prethodna dva puta nije bilo interesovanja. Tim projektom, pokrenutim u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, u opštinama Podgorica i Bijelo Polje planirano je da bude zaposlena 41 žena koja je u toku pandemije COVID-19 izgubila posao – 26 u Podgorici i 15 u Bijelom Polju.

Prvi rok za prijavu poslodavaca bio je otvoren prvo do 25. aprila, a zatim produžen do 7. maja. Novi rok je 30. jul. Projekat će se realizovati uz predviđene obuke na radnom mjestu i zapošljavanje u trajanju od 3 i 6 mjeseci, u zavisnosti od potreba žena. Za vrijeme trajanja obuke na radnom mjestu, Zavod će učesnicama programa plaćati 30 eura mjesečno po djetetu, a poslodavcima po 255 eura.

Sprovođenje projekta podržao je Globalni fond za održivi razvoj UN. Predstavljen je prošle sedmice u Privrednoj komori, a njegova ukupna vrijednost je 85.600 eura.

Predstavnica Biroa rada Podgorica, Dragana Dedić istakla je da je glavni razlog pokretanja ovog projekta činjenica da se žene sa djecom predškolskog uzrasta, teško zapošljavaju i lako ostaju bez posla.

“Pilot projekat ima dvije ciljne grupe koje čine žene sa djecom predškolskog uzrasta koje su prethodno bile zaposlene i koje su izgubile posao odsredine marta 2020. godine zbog krize COVID-19 i žene sa djecom u predškolskom uzrastu koje su voljne da rade, ali su neaktivne jer nemaju pristup uslugama brige o djeci (nedostatak javnih ustanova, ili nedostatak resursa za plaćanje privatnih usluga čuvanja djece)”, kazala je ona, objavljeno je na sajtu Zavoda.

Obuka na radnom mjestu namijenjena ženama od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta koje su se prijavile na evidenciju nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nakon 15. marta 2020. godine, zato što su izgubile posao nakon navedenog datuma, i/ili prijavljene nakon tog datuma.

Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Sanja Rabrenović kazala će novac poslodvacima biti isplaćivan nakon podnošenja dokaza, o isplaćenim zaradama, porezima i doprinosima za socijalno osiguranje za zaposlene učesnice obuke.

Obaveza poslodavca je, prema riječima Rabrenović, da sa učesnicama koje budu na obuci tri mjeseca zaključiti ugovore o radu, u najkraćem trajanju od šest mjesec, a za one koje budu prošle šestomjesečnu obuku obavezno trajanje ugovora je 12 mjeseci.

Dedić je kazala da je u Birou rada Podgorica organizovana predselekcija, tako da trenutno postoje 34 žene sa evidencije nezaposlenih, koje su motivisane da se uključe u projekat.

Ines Pajović, nacionalni projektni kordinator, MOR kancelarija za Centralnu i Istočnu Evropu kazala je da prema brzoj procjeni ove kancelarije, sprovedenoj u maju 2020. godine u saradnji sa EBRD, a koja se odnosi na uticaj COVID-19 na tržište rada, trgovina na veliko i malo, kao i usluge smještaja i ponude hrane zauzimaju prvo mjesto na listi sektora sa visokim rizikom u pogledu uticaja na zapošljavanje.

“Tada je prepoznato 36 hiljada radnih mjesta u neposrednom riziku od gubitka, a žene čine najveću zastupljenost na poslovima u ovim sektorima”, pojasnila je ona.

U 2019. godini stopa aktivnosti žena od 15 do 64 godine u Crnoj Gori iznosilla 59,1%, u poređenju sa 73,3% kod muškaraca, dok je stopa zaposlenosti žena bila 49.7%, a kod muškaraca 62,3%. Među neaktivnim ženama, više od trećine njih bilo je neaktivno zbog brige o porodici ili nekih drugih oblika njege.

Prema riječima Pajović, institucionalni faktori koji utiču na učešće žena na tržištu rada povezani su sa karakteristikama države blagostanja, uključujući socijalne politike koje obezbjeđuju subvencije za brigu o djeci, roditeljsko odsustvo i fleksibilne aranžmane u vezi sa radnim vrijemenom.

Dodala je i da se pokazalo da su subvencije za brigu o djeci bolji alat od dječijih dodataka, ako se želi povećanje ponude ženske radne snage.

U sljedećoj fazi ovog Projekta, biće objavljen javni poziv za opštine Nikšić i Berane, a do kraja godine očekuje se i poziv za opštine Bar i Tivat.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply