Planirano zaposlenje za 45 majki, za sada loš odziv poslodavaca

Pilot projektom Aktiviranje žena očekuje se da će, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, posao uskoro naći 30 žena iz Podgorice i 15 iz Bijelog Polja, koje imaju djecu predškolskog uzrasta, stare su između 25 i 34 godine, a prijavile su se na biro rada nakon početka pandemije COVID -19.

Kako bi počela realizacija tog projekta, koji Zavod sprovodi u saradni sa Međunarodnom organizacijom rada, 5. aprila je objavljen javni poziv poslodavcima za realizaciju obuke na radnom mjestu koji je bio otvoren do 25. aprila. Zbog nedovoljnog interesovanja poslodavaca da učestvuju u ovom projektu, ZZZCG je, kako su kazali, produžio poziv poslodavcima do 7. maja.

„Nakon isteka ovog perioda, četiri poslodavca su iskazala interesovanje za realizaciju obuke na radnom mjestu za 14 žena“, rekli su u Zavodu, gdje trenutno utvrđuju i koji su razlozi nedovoljnog interesovanja poslodavaca za ovaj projekat, uz podsjećanje da je projektom predviđeno upošljavanje 45 žena.

Pored ostalih aktivnosti, projekat podrazumije realizaciju obuke na radnom mjestu kod poslodavaca iz privatnog sektora, u trajanju od tri ili šest mjeseci, u zavisnosti od potreba nezaposlenih žena.

“Obaveza poslodavca je da žene za koje se utvrdi potreba za realizacijom obuke na radnom mjestu u trajanju od tri mjeseca, po isteku obuke zadrži još tri mjeseca. Žene za koje se utvrdi potreba za realizacijom obuke u trajanju od šest mjeseci, po isteku obuke obavezan je da zadrži još šest mjeseci, odnosno da sa njima zaključi ugovore o radu u trajanju od šest, odnosno 12 mjeseci”, pojasnili su iz ZZZCG.

Podsjetili su da je pilot projekat namijenjen ženama od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta, koje su prijavljene na evidenciji o nezaposlenim licima Zavoda, kao osoba koje su izgubile posao nakon 15. marta 2020. godine ili su se poslije tog datuma prijavile u evidenciju o nezaposlenima.

“Dana 1. marta 2021. godini u evidenciji o nezaposlenim licima Biroa rada Podgorica nalazilo se 468, a u evidenciji Biroa rada Bijelo Polje 248 žena koje su ispunjavale uslove za učešće u projektu”, istakli su u Zavodu za zapošljavanje.

Pilot projektom je predviđeno da učesnice ostvare naknade za aktivaciju u mjesečnom iznosu od 50 eura, mjesečne naknade za brigu o djeci od 30 eura po djetetu, a dobijaće i naknade za mobilnost u iznosu od po 20 eura, u najdužem trajanju od šest mjeseci.

Kako su pojasnili, danom početka realizacije projekta započele i su njihove aktivnosti za pripremu nezaposlenih žena za učešće.

„Ove aktivnosti odnosile su se na prikupljanje informacija od  nezaposlenih žena kojima je projekat namijenjen, o njihovoj spremnosti za uključivanje u projekat, kao i, u zavisnosti od prepreka sa kojima se suočavaju pri ulasku na tržište rada, profilisanje u određene grupe žena, s ciljem pružanja projektnih usluga, prilagođenih pojedinim grupama žena“, kazali su u ZZZCG.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply