Asistenti za sada bez podrške da dobiju ugovore na neodređeno

Na zahtjev 215 asistenata u nastavi, koji su zatražili da im se omogući da dobiju ugovore na neodređeno, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je odgovorilo da ne treba miješati angažman asistenata sa poslovima koje obavlja nastavnik, stručni saradnik.

Državni sekretar u ovom resoru Miroslav Anđelić naveo je u dopisu, u koji je Pobjeda imala uvid, da bi ovaj zahtjev asistenata tražio promjenu Zakona o vaspitanju i obrazovanja djece sa posebnim potrebama, što su asistenti uostalom i zatražili. Naveo je da bi trebalo da se regulišu organizaciona pitanja, “a da se sve vrijeme vodi računa o tome da inkluzivno obrazovanje cijeni najbolji interes učenika, njegovu pripremu za samostalni život”.

Anđelić je podsjetio da od školske 2017/2018. godine je počela praksa da vaspitno – obrazovne ustanove angažuju asistente za nastavnu godinu po ugovoru. Razlozi su, kako je naveo, brojni.

“Broj učenika u vaspitno -obrazovnoj ustanovi varira. Potom, postoje primjeri preseljenja iz jedne škole u drugu. Zatim, uzeta je u obzir i činjenica da učenici prelaze iz jednog u drugi nivo obrazovanja – iz vrtića u osnovnu školu, iz osnovne u srednju. Tokom razvoja može doći do promjene u funkcionisanju učenika. Konačno, osnovni princip angažovanja asistenata je da osamostaljuje dijete, umanjuje njegovu potrebu za ovom vrstom podrške, a ne vezivanje, pasivizacija, segregacija i navikavanje na tehničku podršku”, naveo je Anđelić.

Asistenti, međutim, smatraju da za njihovim radnim mjestima postoji trajna potreba, te da je neophodno razmotriti izmjene Zakona kako se ne bi više stavljali u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Podsjećaju da je u posljednjih nekoliko godina u Crnoj Gori angažovano na poslovima asistenata oko 320 osoba i taj broj se ne mijenja.

“Svjedoci smo da se svake godine broj djece kojima je potrebna pomoć asistenta povećava”, poručili su oni.

Izvor: Pobjeda

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply