Odobrene subvencije za plaćeno odsustvo

Na današnjoj sjednici Vlade Crne Gore utvrđen je način realizacije subvencija martovskih zarada zaposlenih na plaćenom odsustvu sa rada u okviru Programa subvencionisanja zarada za prvi kvartal 2021. godine, a shodno dužini prekida rada javnih i privatnih vaspitno-obrazovnih ustanova i primjene online sistema učenja.

U saopštenju Ministarstva ekonomskog razvoja se navodi da se odobrava isplata subvencija martovskih zarada zaposlenih na plaćenom odsustvu sa rada po osnovu čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina ili djeteta sa smetnjama u razvoju mlađeg od 18 godina, shodno uslovima definisanim Programom subvencionisanja, u 15 opština. Zavisno od toga koliko je trajao prekid rada škola i vrtića u pojedinim opštinama utvrđeni su i različiti iznosi subvencija.

Za zaposlene u Budvi, Tivtu, Herceg Novom i Ulcinju odobrava se 100 odsto iznosa definisane subvencije, a za zaposlene u Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Baru, Plužinama i Pljevljima 75 odsto.

Za zaposlene u Bijelom Polju i Mojkovcu, odobrava se 50 iznosa definisane subvencije, a u Šavniku i Beranama 25 odsto.

Prijava za subvencije u okviru ove mjere biće omogućena od subote 10. do 20. aprila.

Kako je saopšteno, Ministarstvo ekonomskog razvoja, kao i drugi resori, kontinuirano prati organizaciju rada privrednika u skladu sa naredbama za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog korononavirusa, koje donosi Ministarstvo zdravlja, kako bi mjere podrške privredi istima prilagodila.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply